Högt blodtryck – man

Normalt blodtryck för en man ligger på 120-129/80-84 mmHg. Vad som är normalt blodtryck för en man skiljer sig inte från vad som är normalt blodtryck för en kvinna. Män har däremot högre risk att drabbas av högt blodtryck än vad kvinnor har och har även generellt sett något högre medelblodtryck.

Skribent: Peter Giesecke, Verksamhetschef

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Normalt blodtryck – man

Normalt blodtryck för en man ligger på 120-129/80-84 mmHg. Vad som är normalt blodtryck för män skiljer sig inte från vad som är normalt blodtryck för kvinnor. Män har däremot högre risk att drabbas av högt blodtryck än vad kvinnor har och har även generellt sett något högre medelblodtryck.

Läs mer från Blodtrycksskolan

Allmänt om högt blodtryck

Högt blodtryck, hypertoni, innebär att trycket i blodkärlen har kroniskt ökat tryck. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat pumpa.

Läs mer Pil åt höger

Symtom på högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Därför är det viktigt att regelbundet mäta blodtrycksnivån så att ett högt blodtryck upptäcks och kan behandlas.

Läs mer Pil åt höger