Frågor och svar

Hur högt blodtryck ska man ha?

Helt normalt blodtryck definierat av världshälsoorganisationen (WHO) anges som ett systoliskt blodtryck på 120 mmHg och ett diastoliskt blodtryck på 80 mmHg. Detta eftersom vissa studier visat att risken för hjärt-kärlsjukdomar ökar om blodtrycket är högre än så. Andra studier visar ökad risk från något högre nivå och det är därför man hittills i Sverige har ansett att man oftast inte behöver behandla ett blodtryck som är lägre än 140/90. I de nya amerikanska riktlinjerna från 2017 anger man gränsen 130/80. Ju högre blodtryck desto högre är risken för att blodtrycket ska orsaka andra sjukdomar. Ett alltför lågt blodtryck (hypotension) är heller inte bra. Det kan göra att man blir yr eller svimmar.

Gå med i vårt nyhetsbrev! Varannan vecka skickar vi ut intressant information för dig med högt blodtryck.

Anmäl dig här


Nu lanserar vi appen Blodtrycksdoktorn!

Gör en livsstilsförändring tillsammans med oss! Att börja med kontinuerlig blodtryckskontroll ger dig ett friskare liv. Vi finns med dig och hjälper dig hela vägen!

×

Kontakta oss