Varför får man högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

African American couple in the park looking at the sky

Vad som orsakar ett högt blodtryck (även kallat hypertoni) tros vara genetiska (ärftliga) faktorer i kombination med livsstilsfaktorer.

Genetiska (ärftliga) faktorer kan du inte påverka, medan livsstilsfaktorer är sådant du kan påverka genom din livsstil.

Icke-påverkbara faktorer 

Till faktorer vi inte kan påverka hör de genetiska faktorerna samt att vi blir äldre. Har dina föräldrar eller syskon högt blodtryck kan även du ha ökad risk för högt blodtryck. Eftersom högt blodtryck till stor del är ärftligt kan du alltså leva hälsosamt, äta bra kost och motionera mycket – men ändå ha högt blodtryck.

Stigande ålder kan vi inte påverka och faktum är att blodtrycket ofta stiger med åldern. Den största riskfaktorn för att få högt blodtryck är just ålder, vilket beror på att ju äldre vi blir desto stelare och trängre blir våra blodkärl. Läs mer om hur åldern påverkar blodtrycket här.

Forskning har visat att män har högre risk att drabbas av högt blodtryck än vad kvinnor har och har även generellt sett något högre medelblodtryck.

Påverkbara faktorer

Påverkbara faktorer är faktorer som påverkas av livsstil. Några riskfaktorer som orsakar högt blodtryck är:

  • Att vara fysiskt inaktiv och stillasittande
  • Övervikt
  • Stress
  • Mycket alkohol
  • Ohälsosam kost med mycket salt

De påverkbara riskfaktorerna för högt blodtryck ökar också risken för andra vanliga folksjukdomar som exempelvis diabetes och blodfettsrubbningar.

Kan andra underliggande sjukdomar ge högt blodtryck?

Högt blodtryck kan i sällsynta fall bero på en underliggande sjukdom. Man talar då om sekundär hypertoni. Orsaker till sekundär hypertoni kan vara sjukdom i njurar eller binjurar, men även andra ovanligare orsaker förekommer. Sekundär hypertoni åtgärdas genom att behandla grundsjukdomen.

Gratis test: Är du i riskzonen för högt blodtryck? Ta reda på det idag!

Testet tar ca 2 minuter och du får svar direkt.

 

Kan läkemedel ge högt blodtryck?

Det finns flera läkemedel som kan orsaka högt blodtryck. Exempel på sådana är flera vanliga värktabletter, så kallade COX-2 hämmare (t.ex Celebra) eller NSAID (t.ex. Ipren och Voltaren). Andra exempel är läkemedel mot ADHD (t.ex. Concerta), samt kortisonpreparat och p-piller. Men sluta inte med ordinerade läkemedel utan att rådgöra med din läkare.

Tillfälligt högt blodtryck

Ett tillfälligt högt blodtryck, även känt som förhöjt blodtryck eller transitoriskt hypertoni, hänvisar till en kortvarig ökning av blodtrycket som inträffar under en begränsad tid. Det kan vara en reaktion på olika faktorer eller situationer och återgår vanligtvis till normala nivåer när orsaken elimineras eller situationen förbättras. Stress, plötslig fysisk ansträning, rökning, kaffe och vissa mediciner är exempel på sådant som kan höja blodtrycket tillfälligt.

Graviditet och högt blodtryck

Har du haft högt blodtryck under graviditeten brukar det oftast bli normalt igen inom några månader efter förlossningen. Men kvinnor som haft högt blodtryck under graviditeten löper en hög risk att få högt blodtryck senare i livet och bör därför ha extra koll på sitt blodtryck. 

Läs mer om högt blodtryck och graviditet här.

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Symtom vid högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Det enda sättet du kan veta om du har högt blodtryck är genom att mäta med en blodtrycksmätare.

Läs mer Pil åt höger

Behandling av högt blodtryck

Högt blodtryck behandlas i första hand genom livsstilsförändringar. Ofta behövs också blodtryckssänkande läkemedel för att sänka blodtrycket till en hälsosam nivå.

Läs mer Pil åt höger

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger

Vilka sjukdomar kan ge högt blodtryck?

Högt blodtryck förekommer ofta tillsammans med typ 2 diabetes, övervikt och njursjukdomar. Ibland orsakas högt blodtryck av någon annan mer ovanlig sjukdom.

Läs mer Pil åt höger

Högt blodtryck och ålder

Ca 10 % av alla svenskar i 30-årsåldern har hypertoni. Sedan ökar andelen gradvis med åldern och för dem som är 60 år har ca hälften högt blodtryck. I Sverige är målblodtrycket oavsett ålder för de flesta <140/90 mmHg.

Läs mer Pil åt höger

Högt blodtryck och läkemedel

Förändrad livsstil och bättre vanor kan sänka blodtrycket över tid, men ofta behövs medicin för att nå en optimal blodtrycksnivå. Läs mer om olika läkemedel mot högt blodtryck och hur de kan anpassas för att minimera biverkningar.

Läs mer Pil åt höger