Variationer i blodtrycket

A woman standing outdoors on terrace holding heather flowers, looking at the camera.

Varför mäter man blodtrycket?

Det enda sättet att få reda på om en person har högt blodtryck är genom att mäta blodtrycket med en blodtrycksmätare. Blodtrycket brukar oftast mätas i en vårdinrättning, på apotek eller hemma. Blodtrycksmätningar är väldigt vanliga inom vården och görs bland annat för att kunna hitta personer med obehandlat högt blodtryck, så kallad screening, eller för att upptäcka försämringar. Blodtrycksmätningar görs även för att utvärdera effekten av läkemedel hos patienter med högt blodtryck.

Lågt blodtryck efter träning

Fysisk aktivitet påverkar också blodtrycket. Det är normalt att se tillfälliga blodtrycksökningar under själva träningspasset men efter träningen får många istället lägre blodtryck. Denna effekt kallas för post exercise hypotension. Sänkningen av blodtrycket kan vara upp till nästan ett dygn, beroende på längd och intensitet på träningen.  Det systoliska blodtrycket (övertrycket) kan då gå ner upp till 10-20 mmHg hos vissa individer.

När det kommer till träning vid högt blodtryck så är det bättre att, vid styrketräning, satsa på många repetitioner med lättare vikter och måttlig intensitet vid konditionsträning. Detta eftersom tunga vikter och väldigt hög intensitet kan ge mycket höga blodtrycksvärden under själva träningen. Om ditt blodtryck är mycket högt och över 180/110 mmHg bör du rådgöra med din läkare innan du tränar. Om du behandlas med vätskedrivande ska du komma ihåg att dricka ordentligt efter ett träningspass.

Skillnad på blodtrycket beroende på årstid?

Blodtrycket är vanligtvis högre i kyla och lägre i värme. På sommaren har många därför lite lägre blodtryck jämfört med på vintern. Detta beror sannolikt på att värmen gör så att blodkärlen vidgas, vilket gör att blodtrycket sjunker. Vinterns kallare temperaturer gör istället så att blodkärlen dras ihop vilket gör att trycket som behövs för att pumpa blod genom dem ökar. Klär man sig ordentligt på vintern kan man motverka att man kyler ner sig och får blodtryckshöjning, men troligen är det inte så stor påverkan eftersom vi inte jämför med kraftig nedkylning. Andra väderförändringar som fuktighet eller atmosfärstryck kan också påverka blodtrycket.

Fler exempel

Matintag, koffeinintag, stress, mediciner så som vissa värktabletter och alkoholintag spelar också stor roll för vilket värde du får när du mäter ditt blodtryck. Om du dricker alkohol så kan blodtrycket sjunka för stunden för att sedan ligga högre än vanligt när du vaknar dagen efter.

Även sömnbrist, sjukdom, för litet matintag, vätskebrist och huruvida urinblåsan är full eller tom påverkar. Ditt systoliska blodtryck kan till exempel öka med 10-15 mmHg när urinblåsan är full. 

Fördelen med att mäta blodtrycket flera gånger

En blodtrycksmätning är som en ögonblicksbild. Den berättar bara vad ditt blodtryck är i det ögonblick du mäter blodtrycket. Eftersom det finns så många anledningar till att blodtrycket kan variera så är det bra att mäta flera gånger och räkna fram ett medelvärde av dessa mätningar. Registrering av återkommande blodtrycksmätningar ger en bättre bild av ditt medelblodtryck över en tidsperiod. Hos Blodtrycksdoktorn mäter du, vid varje mättillfälle, två gånger med en minuts mellanrum för att bedömningen ska bli ännu säkrare. Mätaren räknar ut medelvärdet på dina två mätningar och detta mätvärde registreras i din app. Skulle det skilja mycket mellan dina mätvärden kan du bli ombedd att mäta ytterligare en gång. Detta syftar till att få en så korrekt uppfattning om ditt blodtryck som möjligt att grunda din behandling på. 

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Högt blodtryck på morgonen?

Blodtrycket varierar under dygnets timmar. Normalt är blodtrycket lägre på natten då vi vilar men börjar stiga några timmar innan […]

Läs mer Pil åt höger

Vad är högt blodtryck & varför är det farligt?

Högt blodtryck, hypertoni, innebär att trycket i blodkärlen har kroniskt ökat tryck. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat pumpa.

Läs mer Pil åt höger

Symtom vid högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Det enda sättet du kan veta om du har högt blodtryck är genom att mäta med en blodtrycksmätare.

Läs mer Pil åt höger

Varför får man högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Hur behandlas högt blodtryck?

Högt blodtryck behandlas i första hand med förbättrad livsstil. Ofta behövs också blodtryckssänkande läkemedel för att sänka blodtrycket till en lämplig nivå.

Läs mer Pil åt höger

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger