Var kan jag mäta mitt blodtryck?

De flesta apotek erbjuder blodtrycksmätning. Går du till sjuksköterska eller läkare av någon anledning, mäts ofta blodtrycket som en del av en allmän undersökning. Går du och lämnar blod kan blodcentralen mäta ditt blodtryck.

Apotek Hjärtat erbjuder blodtryckmätning på flera av sina apotek. Här kan du läsa mer och hitta ett apotek nära dig.

Hur ofta ska jag mäta?

Alla vuxna bör regelbundet kontrollera sitt blodtryck. Det kan du göra på en vårdcentral, i samband med en hälsoundersökning eller på vissa apotek. Hur ofta man ska kolla beror på olika faktorer, här följer vår rekommendation baserad på europeiska riktlinjer:

  • Friska personer med ett optimalt blodtryck (<120/80 mmHg) bör mäta minst var femte år.
  • Personer med normalt blodtryck (120–129/80–84 mmHg) bör mäta åtminstone vartannat år.
  • Personer med normal/högt blodtryck (130-139/85-89 mmHg) bör mäta minst en gång per år.
  • Om man har riskfaktorer för högt blodtryck (till exempel ålder över 55 år, ärftlighet, övervikt/fetma) eller riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom (till exempel höga halter blodfetter, rökning och diabetes) bör blodtrycket kontrolleras oftare.
  • Om man har diagnostiserat högt blodtryck ska man mäta kontinuerligt och följa upp regelbundet med en läkare.