Att sänka högt blodtryck

Genom förändrad livsstil och bättre vanor går det att sänka blodtrycket över tid men ofta behövs medicinering, läkemedel, för att nå ner till en bra blodtrycksnivå.

Skribent: Martin Carlsson, MD, PhD

Granskad av: Ghassan Darwiche, MD, PhD

Hur kan man sänka högt blodtryck?

Blodtrycket sänks genom förändrad livsstil och genom läkemedel. De flesta med högt blodtryck behöver mediciner för att sänka nivån och nå målblodtrycket. Runt två miljoner svenskar äter läkemedel mot högt blodtryck (2019). Sunda matvanor med minskad mängd salt i maten samt mycket frukt och grönsaker sänker blodtrycket. Motion och bra stresshantering sänker också blodtrycket.

Hur kan jag sänka jag mitt blodtryck utan medicin?

Genom att förändra sin livsstil går det att sänka sitt blodtryck utan läkemedel. En förändrad kost med mindre salt, fett och alkohol och mer frukt och grönsaker sänker blodtrycket. Avstå helst helt från cigaretter och snus, öka din fysiska aktivitet och stressa mindre. Det kan göra att blodtrycksmediciner inte behövs eller att du behöver lägre dos medicin. Så kallad DASH- och medelhavskost är exempel på matvanor som sänker blodtrycket. Situationer som innebär stress kan göra att blodtrycket stiger. Detta beror på att kroppen producerar hormoner som till exempel kortisol och adrenalin som höjer blodtrycket. Mindfulness, meditation och yoga kan sänka blodtrycket.

Vad sänker ett högt blodtryck?

Ett högt blodtryck måste behandlas. Förändrad livsstil med sundare kost, viktnedgång, minskat alkoholintag, minskad stress och ökad motion kan sänka blodtrycket. Det finns också många olika blodtryckssänkande läkemedel som sänker blodtrycket effektivt. Det är viktigt att mäta blodtrycket på ett korrekt sätt flera gånger för att säkert veta om blodtrycket är förhöjt.

Läs mer från Om högt blodtryck

Allmänt om högt blodtryck

Högt blodtryck, hypertoni, innebär att trycket i blodkärlen har kroniskt ökat tryck. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat pumpa.

Läs mer Pil åt höger

Symptom på högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symptom. Därför är det viktigt att regelbundet mäta blodtrycksnivån så att ett högt blodtryck upptäcks och kan behandlas.

Läs mer Pil åt höger