Livsstil och högt blodtryck

Högt blodtryck beror i hög grad på vår moderna livsstil. Genom att förändra sin livsstil med mer motion, minskad stress, minskat alkoholintag och förändrad kost går det att sänka sitt blodtryck.

Skribent: Martin Carlsson, MD, PhD

Granskad av: Ghassan Darwiche, MD, PhD

Allmänt om livsstil

Högt blodtryck beror i hög grad på vår moderna livsstil. Genom att förändra sin livsstil med mer motion, minskad stress, minskat alkoholintag och förändrad kost går det att sänka sitt blodtryck.

Samband mellan kost och högt blodtryck

Genom att minska kaloriintag, alkoholintag och saltintaget och samtidigt öka fiberintaget och äta en kost rik på frukt, grönsaker och bär, går det att sänka blodtrycket med ca 10 mmHg. Öka gärna också intaget av mat rik på kalium och magnesium. Lakrits höjer blodtrycket och du bör därför vara försiktig med lakritsintaget om du har högt blodtryck. 

Livsstil och högt blodtryck är nära sammankopplat. Ett förändrat matintag med till exempel mindre mängd salt i maten, ökad fysisk aktivitet, mindre stress och viktminskning gör oftast att blodtrycket sjunker.

Vad bör man undvika att äta vid högt blodtryck

Undvik för mycket salt med hög andel natrium. Mat som är prefabricerad eller är processad av livsmedelsindustrin liksom färdigrätter innehåller ofta mycket salt. Mat på restaurang innehåller ofta mycket salt. Bordssalt, brödprodukter och mat av halvfabrikat ger det mesta av saltet i maten.

Blodtryck och övervikt

Det finns ett samband mellan övervikt och högt blodtryck. Genom att gå ner i vikt och behålla en lägre kroppsvikt kan det systoliska blodtrycket sänkas 5-10 mmHg för varje 10 kg viktnedgång. Sträva efter ett BMI på 20-25.

Högt blodtryck vid stress

Stress frisätter hormoner (till exempel adrenalin och kortisol) som höjer blodtrycket.

Högt blodtryck och motion

Ett högt blodtryck kan sänkas genom regelbunden motion. Helst bör man motionera genom konditionsträning med måttlig intensitet minst 150 min/vecka eller hög intensitet minst 75 min/vecka. Under timmarna efter motionen sjunker blodtrycket ofta ca 10–20 mm Hg jämfört med det blodtryck som man normalt har i vila (post-exercise hypotension).

Är blodtrycket mycket högt >180/110 mmHg bör man rådgöra med läkare innan man tränar.

Högt blodtryck och rökning

Rökning påverkar inte blodtrycket så mycket men är jämte högt blodtryck en av de viktigaste riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom. Det är därför mycket viktigt för en person med högt blodtryck att sluta röka.

Högt blodtryck och kaffe

Det är oklart hur mycket kaffe påverkar blodtrycket. Ett högt intag av kaffe ger dock hjärtklappning och förhöjt blodtryck på kort sikt.

Högt blodtryck och alkohol

På kort sikt sjunker blodtrycket av alkohol men blodtrycket stiger av överkonsumtion av alkohol. Alkohol innehåller också mycket kalorier vilket ofta ger viktuppgång.

Varför ger lakrits högt blodtryck

Vanlig lakrits (sötlakrits) utvinns ur rötterna till ärtväxten sötrot och innehåller ämnet glycyrrhizin. Detta ämne påverkar bildningen av hormon i binjurarna och detta ger sedan en blodrycksstegring. Blodtrycksstegringen är ofta mer uttalad hos personer som redan har högt blodtryck.

Läs mer från Om högt blodtryck

Allmänt om högt blodtryck

Högt blodtryck, hypertoni, innebär att trycket i blodkärlen har kroniskt ökat tryck. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat pumpa.

Läs mer Pil åt höger

Symptom på högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symptom. Därför är det viktigt att regelbundet mäta blodtrycksnivån så att ett högt blodtryck upptäcks och kan behandlas.

Läs mer Pil åt höger