Vanliga frågor

Högt blodtryck i siffror?

Med de nya amerikanska riktlinjerna räknar man med att 46 % av alla amerikaner över 20 år har ett lätt förhöjt blodtryck >130/80 och 32% har klart förhöjt blodtryck >140/90. Män har något oftare högt blodtryck jämfört med kvinnor men skillnaderna är små. I Sverige har minst 20-25 % av alla vuxna svenskar troligen ett förhöjt blodtryck. Många av dessa är obehandlade och de flesta av de behandlade når inte målblodtrycket.

Tillbaka till frågorna

Prova nu

Via appen får du kontinuerlig vård, hjälp, bevakning och en egen specialistläkare. Blodtrycksdoktorn finns som app för både iOS och Android. Du behöver bara mobilt BankID för att komma igång.

App Store knapp Google Play knapp