Varför varierar blodtrycket?

Vanligtvis är blodtrycket lägre på natten än på dagen eftersom vi slappnar av. Flera olika system i kroppen hjälper till att reglera blodtrycket. Det autonoma nervsystemet, njurarna, olika hormonsystem samt lokala faktorer i kärlväggarna samverkar för att vi ska ha ett bra blodtryck. På natten, när kroppen vilar, gör dessa system att blodtrycket sjunker.

Peter

Hur varierar blodtrycket under dagen?

Blodtrycket varierar under dygnets timmar. Normalt är blodtrycket lägre på natten då vi vilar men börjar stiga några timmar innan vi går upp på morgonen. Sedan fortsätter det att stiga till på eftermiddagen och kvällen då blodtrycket vanligen börjar sjunka igen och är som lägst mitt i natten.

Här kan du läsa mer om högt blodtryck.

Varför är blodtrycket högt på natten eller morgonen?

Om du har ett alltför högt blodtryck på natten eller morgonen kan det ha många olika orsaker. Stress, onormala arbetstider, alkohol och tobak kan påverka liksom sömnapnésyndrom (snarkningar och andningsuppehåll) eller andra bakomliggande sjukdomar. Det kan även vara så att de blodtryckssänkande läkemedlen inte räcker hela dygnet.

Vanligtvis är blodtrycket lägre på natten än på dagen eftersom vi slappnar av och de olika system som reglerar blodtrycket samverkar för att sänka blodtrycket. En person som har ett blodtryck dagtid på 135/85 mmHg har normalt ett blodtryck under natten på ca 120/70 mmHg. Ett förhöjt blodtryck under natten är inte bra och ökar risken för hjärtinfarkt och stroke.

Varför får jag högt blodtryck när jag står?

När man ställer sig upp behöver kroppen reagera med kompensatoriska mekanismer för att  blodtrycket inte ska sjunka för mycket. För att få tillräckligt med blod till hjärnan så att du inte ska svimma eller bli yr, kompenserar kroppen genom att hjärtat slår snabbare (pulsen ökar) och blodkärlen drar ihop sig. Reaktionen på blodtrycket blir oftast att övertrycket sjunker något (5-10 mmHg) och att undertrycket stiger (5-10 mmHg). Ett blodtrycksfall efter 2-5 minuter i stående på mer än 20 mmHg i övertryck och eller mer än 10 mmHg i undertryck brukar på medicinskt språk betecknas som “ortostatiskt blodtrycksfall”.

Här kan du läsa mer om vad som menas med övertryck och undertryck.

Varför får jag lågt blodtryck när jag står?

Lågt blodtryck i stående kallas ortostatisk hypotension och ibland även postural hypotension. Det är vanligare hos äldre och kan orsaka yrsel, att det svartnar för ögonen, att man ramlar eller till och med svimmar. Orsaken till det låga blodtrycket är ibland svår att bestämma men kan bero på sänkt vätskebalans (kräkningar, diarréer eller dåligt vätskeintag när det är varmt), intag av blodtryckssänkande mediciner, andra läkemedel eller andra bakomliggande sjukdomar som diabetes eller Pariknson. Om blodtrycket efter 2-5 minuter i stående sjunker mer än 20 mmHg i övertryck och eller mer än 10 mmHg i undertryck så kan detta vara bra att ta upp med din behandlande läkare. Är du patient hos Blodtrycksdoktorn diskuterar du i samråd med din läkare vad som kan ligga bakom och vad som bör göras.

Lågt blodtryck efter måltid

Vid så kallad postprandiell blodtryckssänkning sjunker blodtrycket 1-2 timmar efter en måltid. Kraftig blodtryckssänkning efter måltid är vanligast hos äldre och hos personer med andra bakomliggande sjukdomar.

Varför får jag högt blodtryck hos läkaren?

En del personer får förhöjt blodtryck på grund av stress eller nervositet i samband med att blodtrycket tas hos läkare eller annan vårdpersonal. Detta kallas vita rock-syndromet (white coat hypertension). Därför anser man att de mest tillförlitliga blodtrycksvärdena visas om man mäter själv i hemmet efter vila och på ett korrekt vis.

Varför ökar blodtrycket när man fryser?

Blodtrycket är oftare högre på vintern och lägre på sommaren. Vid akut kyla drar blodkärlen ihop sig och blodtrycket stiger.

Så kan Blodtrycksdoktorn hjälpa dig

Hos Blodtrycksdoktorn får du;

  • Kontinuerlig uppföljning och stöd från patientansvarig läkare och sjuksköterska
  • Personlig behandlingsplan där vi ser på både läkemedel och livsstilsfaktorer
  • Kontroll hemifrån med CE-märkt blodtrycksmätare som registrerar alla dina värden i appen som både du och ditt vårdteam kan följa.

Läs mer om hur Blodtrycksdoktorn funkar här

Vi kan även hjälpa dig att utreda om du har högt blodtryck, det kan du läsa mer om här.

Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Granskad av: Ghassan Darwiche, Chefsläkare

Liknande artiklar

Högt blodtryck på morgonen?

Blodtrycket varierar under dygnets timmar. Normalt är blodtrycket lägre på natten då vi vilar men börjar stiga några timmar innan […]

Läs mer Pil åt höger

Vad är högt blodtryck & varför är det farligt?

Högt blodtryck, hypertoni, innebär att trycket i blodkärlen har kroniskt ökat tryck. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat pumpa.

Läs mer Pil åt höger

Symtom vid högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symtom. Det enda sättet du kan veta om du har högt blodtryck är genom att mäta med en blodtrycksmätare.

Läs mer Pil åt höger

Varför får man högt blodtryck?

Högt blodtryck kan bero på ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Blodtrycket ökar även oftast med åldern. Läs artikeln och lär dig mer om vad som kan orsaka högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Hur behandlas högt blodtryck?

Högt blodtryck behandlas i första hand med förbättrad livsstil. Ofta behövs också blodtryckssänkande läkemedel för att sänka blodtrycket till en lämplig nivå.

Läs mer Pil åt höger

Vad är ett optimalt blodtryck?

Blodtrycket anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), det systoliska blodtrycket, övertrycket och det diastoliska blodtrycket, undertrycket.

Läs mer Pil åt höger