Frågor och svar

Samband mellan högt blodtryck och livsstil?

Ett förändrat matintag med t ex mindre mängd salt i maten, ökad fysisk aktivitet, mindre stress och viktminskning gör att blodtrycket sjunker.

Gå med i vårt nyhetsbrev! Varannan vecka skickar vi ut intressant information för dig med högt blodtryck.

Anmäl dig här


Nu lanserar vi appen Blodtrycksdoktorn!

Gör en livsstilsförändring tillsammans med oss! Att börja med kontinuerlig blodtryckskontroll ger dig ett friskare liv. Vi finns med dig och hjälper dig hela vägen!

×

Kontakta oss