Frågor och svar

Högt blodtryck i siffror?

Med de nya amerikanska riktlinjerna räknar man med att 46 % av alla amerikaner över 20 år har ett lätt förhöjt blodtryck >130/80 och 32% har klart förhöjt blodtryck >140/90. Män har något oftare högt blodtryck jämfört med kvinnor men skillnaderna är små. I Sverige har minst 20-25 % av alla vuxna svenskar troligen ett förhöjt blodtryck. Många av dessa är obehandlade och de flesta av de behandlade når inte målblodtrycket.

Gå med i vårt nyhetsbrev! Varannan vecka skickar vi ut intressant information för dig med högt blodtryck.

Anmäl dig här


Nu lanserar vi appen Blodtrycksdoktorn!

Gör en livsstilsförändring tillsammans med oss! Att börja med kontinuerlig blodtryckskontroll ger dig ett friskare liv. Vi finns med dig och hjälper dig hela vägen!

×

Kontakta oss