Behandling av högt blodtryck

Högt blodtryck behandlas i första hand med förbättrad livsstil. Ofta behövs också blodtrycksmediciner för att sänka blodtrycket till en lämplig nivå.

Allmänt om behandling

Det är mycket viktigt att behandla högt blodtryck. Obehandlat högt blodtryck (hypertoni) är en allvarlig åkomma som i många fall avgör livslängden. Genom förändrad livsstil och bättre vanor går det att sänka blodtrycket över tid men ofta behövs medicinering, läkemedel, för att nå ner till en bra blodtrycksnivå. Många patienter klarar sig inte med bara med en blodtrycksmedicin. De allra flesta behöver två eller flera olika typer av blodtryckssänkande medicin för att komma ner till målblodtrycket. Eftersom det finns flera olika typer av läkemedel som sänker blodtrycket, går det för de flesta att få ner blodtrycket till en lämplig nivå utan några allvarliga biverkningar. Det ger ofta bättre verkan att kombinera två eller flera olika typer av läkemedel i låga doser, jämfört med att öka dosen av en sort av läkemedel. Därför är det vanligt att man redan tidigt börjar med kombinationsläkemedel för högt blodtryck.

Varför behandla högt blodtryck

Genom att behandla blodtrycket minskar du kraftigt din risk att insjukna i hjärt-kärlsjukdomar som stroke (slaganfall), hjärtinfarkt, kärlkramp och hjärtsvikt. Högt blodtryck innebär också en ökad risk för bland annat demens.

När ska högt blodtryck behandlas

Vid endast lätt förhöjt blodtryck rekommenderas oftast att först prova livsstilsförändringar. Hjälper inte detta och blodtrycket är konstant förhöjt över 140/90, bör man ge läkemedel mot högt blodtryck.

Hur kan man motverka högt blodtryck

För att minska risken att drabbas av högt blodtryck är det viktigt att ibland kontrollera sitt blodtryck. Ligger blodtrycket förhöjt eller på gränsen till det förhöjda (ett blodtryck mätt i hemmet under 135/85 mmHg anses normalt), kan man först prova att minska blodtrycket genom att förbättra sin livsstil, till exempel genom att äta mat som sänker blodtrycket, minska på alkoholintaget, lakritsintag, minska stress och öka sin fysiska aktivitet. Har du redan blodtryckssänkande mediciner är det viktigt att du tar dessa regelbundet enligt läkarens rekommendation.

Hur sänker jag mitt blodtryck utan medicin

Genom att förändra sin livsstil går det att sänka sitt blodtryck utan läkemedel. En förändrad kost med mindre salt, fett och alkohol och mer frukt och grönsaker sänker blodtrycket. Avstå helst helt från cigaretter och snus, öka din fysiska aktivitet och stressa mindre. Det kan göra att blodtrycksmediciner inte behövs eller att du behöver lägre dos medicin. Så kallad DASH- och medelhavskost är exempel på matvanor som sänker blodtrycket. Situationer som innebär stress kan göra att blodtrycket stiger. Detta beror på att kroppen producerar hormoner som till exempel kortisol och adrenalin som höjer blodtrycket. Mindfulness, meditation och yoga kan sänka blodtrycket.

Hur kan man sänka högt blodtryck

Blodtrycket sänks genom förändrad livsstil och genom läkemedel. De flesta med högt blodtryck behöver mediciner för att nå målblodtrycket. Runt två miljoner svenskar äter läkemedel mot högt blodtryck (2019). Sunda matvanor med minskad mängd salt i maten samt mycket frukt och grönsaker sänker blodtrycket. Motion och bra stresshantering sänker också blodtrycket.

Vad sänker ett högt blodtryck

Ett högt blodtryck måste behandlas. Förändrad livsstil med sundare kost, viktnedgång, minskat alkoholintag, minskad stress och ökad motion kan sänka blodtrycket. Det finns också många olika blodtryckssänkande läkemedel som sänker blodtrycket effektivt. Det är viktigt att mäta blodtrycket på ett korrekt sätt flera gånger för att säkert veta om blodtrycket är förhöjt.

Högt blodtryck och medicin

Det finns många läkemedel som sänker blodtrycket. Oftast är biverkningarna måttliga. De vanligaste blodtryckssänkande medicinerna kommer från några huvudgrupper. Dessa läkemedel sänker blodtrycket ungefär lika mycket men för enskilda individer kan effekten variera. Beroende på detta och eventuella biverkningar kan det därför ibland löna sig att byta blodtrycksmedicin eller använda flera olika blodtryckssänkande läkemedel. Det finns också kombinationspreparat som innehåller läkemedel från två olika läkemedelsgrupper. De vanligaste läkemedelsgrupperna är urindrivande läkemedel (diuretika), ACE-hämmare, angiotensinreceptorantagonister (AT1-receptorblockerare), kalciumflödeshämmare och betablockerare.

När bör man medicinera mot högt blodtryck

Om en person har flera riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom förutom förhöjt blodtryck ökar anledningen till att snabbt behandla blodtrycket. Rökning, förhöjda blodfetter, övervikt, diabetes och ärftlighet för hjärtsjukdom samt  stroke är exempel på andra riskfaktorer. Om blodtrycket  endast är lätt förhöjt (140-159/90-99 mm Hg) kan det vara lämpligt att först prova att sänka blodtrycket under några månader genom ändrad livsstil.

Högt blodtryck som inte går ner trots medicin

Ibland måste man byta läkemedel eller behandla med flera olika läkemedel i kombination med att påverka sin livsstil för att blodtrycket ska gå ner. Ibland finns andra sjukdomar som kan påverka och kräva utredning hos läkare.

Högt blodtryck hos läkaren

Högt blodtryck endast i samband med läkarbesök men normalt när blodtrycket tas i hemmet beror på att en del personer får förhöjt blodtryck på grund av stress eller nervositet i samband med att blodtrycket tas hos läkare eller annan vårdpersonal. Detta kallas vita rock-syndromet (white coat hypertension) eller vitrockshypertoni. Därför anser man numera att de mest tillförlitliga blodtrycksvärdena fås om man mäter regelbundet själv i hemmet efter vila och på ett korrekt vis.

Senast ändrad: 9 februari, 2021
Skribent: Martin Carlsson, MD, PhD
Granskad av: Ghassan Darwiche, MD, PhD