Behandling av högt blodtryck

Högt blodtryck behandlas i första hand med förbättrad livsstil. Ofta behövs också blodtrycksmediciner för att sänka blodtrycket till en lämplig nivå.

Skribent: Martin Carlsson, MD, PhD

Granskad av: Ghassan Darwiche, MD, PhD

Att behandla högt blodtryck

Det är mycket viktigt att behandla högt blodtryck. Obehandlat högt blodtryck (hypertoni) är en allvarlig åkomma som i många fall avgör livslängden. Genom förändrad livsstil och bättre vanor går det att sänka blodtrycket över tid men ofta behövs medicinering, läkemedel, för att nå ner till en bra blodtrycksnivå. Många patienter klarar sig inte med bara med en blodtrycksmedicin. De allra flesta behöver två eller flera olika typer av blodtryckssänkande medicin för att komma ner till målblodtrycket. Eftersom det finns flera olika typer av läkemedel som sänker blodtrycket, går det för de flesta att få ner blodtrycket till en lämplig nivå utan några allvarliga biverkningar. Det ger ofta bättre verkan att kombinera två eller flera olika typer av läkemedel i låga doser, jämfört med att öka dosen av en sort av läkemedel. Därför är det vanligt att man redan tidigt börjar med kombinationsläkemedel för högt blodtryck.

Varför behandla högt blodtryck

Genom att behandla blodtrycket minskar du kraftigt din risk att insjukna i hjärt-kärlsjukdomar som stroke (slaganfall), hjärtinfarkt, kärlkramp och hjärtsvikt. Högt blodtryck innebär också en ökad risk för bland annat demens.

När ska högt blodtryck behandlas

Vid endast lätt förhöjt blodtryck rekommenderas oftast att först prova livsstilsförändringar. Hjälper inte detta och blodtrycket är konstant förhöjt över 140/90, bör man ge läkemedel mot högt blodtryck.

Hur kan man motverka högt blodtryck

För att minska risken att drabbas av högt blodtryck är det viktigt att ibland kontrollera sitt blodtryck. Ligger blodtrycket förhöjt eller på gränsen till det förhöjda (ett blodtryck mätt i hemmet under 135/85 mmHg anses normalt), kan man först prova att minska blodtrycket genom att förbättra sin livsstil, till exempel genom att äta mat som sänker blodtrycket, minska på alkoholintaget, lakritsintag, minska stress och öka sin fysiska aktivitet. Har du redan blodtryckssänkande mediciner är det viktigt att du tar dessa regelbundet enligt läkarens rekommendation.

Läs mer från Om högt blodtryck

Allmänt om högt blodtryck

Högt blodtryck, hypertoni, innebär att trycket i blodkärlen har kroniskt ökat tryck. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat pumpa.

Läs mer Pil åt höger

Symptom på högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symptom. Därför är det viktigt att regelbundet mäta blodtrycksnivån så att ett högt blodtryck upptäcks och kan behandlas.

Läs mer Pil åt höger