BLODTRYCKSDOKTORN.SE

Frågor och svar

Högt blodtryck hos läkaren?

En del personer får förhöjt blodtryck p.g.a. stress eller nervositet i samband med att blodtrycket tas hos läkare eller annan vårdpersonal. Detta kallas vita rock-syndromet (white coat hypertension). Därför anses numera att de mest tillförlitliga blodtrycksvärdena fås om man mäter själv i hemmet efter vila och på ett korrekt vis.

Gå med i vårt nyhetsbrev! Varannan vecka skickar vi ut intressant information för dig med högt blodtryck.

Anmäl dig här


×

Kontakta oss