Frågor och svar

Vad sänker ett högt blodtryck?

Ett högt blodtryck måste behandlas. Förändrad livsstil med förändrad kost, viktnedgång, minskat alkoholintag, minskad stress och ökad motion kan sänka blodtrycket. Det finns också många olika blodtryckssänkande läkemedel som sänker blodtrycket effektivt. Det är viktigt att mäta blodtrycket på ett korrekt sätt flera gånger för att säkert veta om blodtrycket är förhöjt.

Gå med i vårt nyhetsbrev! Varannan vecka skickar vi ut intressant information för dig med högt blodtryck.

Anmäl dig här


Nu lanserar vi appen Blodtrycksdoktorn!

Gör en livsstilsförändring tillsammans med oss! Att börja med kontinuerlig blodtryckskontroll ger dig ett friskare liv. Vi finns med dig och hjälper dig hela vägen!

×

Kontakta oss