Frågor och svar

Hur kan man motverka högt blodtryck?

För att minska risken att man själv ska drabbas av högt blodtryck är det viktigt att ibland kontrollera sitt blodtryck. Ligger blodtrycket på gränsen till det förhöjda eller förhöjt (ett blodtryck mätt i hemmet <135/85 mmHg anses normalt), kan man först prova att minska blodtrycket genom att förbättra sin livsstil, t ex genom att sluta röka, äta mat som sänker blodtrycket, minska på alkoholintaget, minska stress och öka sin fysiska aktivitet. Har du redan blodtryckssänkande mediciner är det viktigt att du tar dessa regelbundet enligt läkarens rekommendation.

Gå med i vårt nyhetsbrev! Varannan vecka skickar vi ut intressant information för dig med högt blodtryck.

Anmäl dig här


Nu lanserar vi appen Blodtrycksdoktorn!

Gör en livsstilsförändring tillsammans med oss! Att börja med kontinuerlig blodtryckskontroll ger dig ett friskare liv. Vi finns med dig och hjälper dig hela vägen!

×

Kontakta oss