Frågor och svar

Högt blodtryck och medicin?

Det finns många läkemedel som sänker blodtrycket. Oftast är biverkningarna måttliga. De vanligaste blodtryckssänkande medicinerna kommer från några huvudgrupper. Dessa läkemedel sänker blodtrycket ungefär lika mycket men för enskilda individer kan effekten variera. Beroende på detta och pga biverkningar kan det därför ibland löna sig att byta blodtrycksmedicin eller använda flera olika blodtryckssänkande läkemedel. Det finns också kombinationspreparat som innehåller läkemedel från två olika läkemedelsgrupper. De vanligaste läkemedelsgrupperna är: urindrivande läkemedel (diuretika), ACE-hämmare, angiotensinreceptorantagonister (AT1-receptorblockerare), kalciumflödeshämmare och betablockerare.

Gå med i vårt nyhetsbrev! Varannan vecka skickar vi ut intressant information för dig med högt blodtryck.

Anmäl dig här


Nu lanserar vi appen Blodtrycksdoktorn!

Gör en livsstilsförändring tillsammans med oss! Att börja med kontinuerlig blodtryckskontroll ger dig ett friskare liv. Vi finns med dig och hjälper dig hela vägen!

×

Kontakta oss