Att mäta blodtryck

Blodtrycket behöver mätas för att ställa diagnosen högt blodtryck och för att följa upp behandlingen. Det är viktigt att mäta blodtrycket med en testad blodtrycksmanschett samt på ett korrekt sätt.

Skribent: Martin Carlsson, MD, PhD

Granskad av: Ghassan Darwiche, MD, PhD

Allmänt om att mäta blodtryck

Blodtrycksmätningar är väldigt vanliga inom vården. De görs för att kunna hitta personer med obehandlat högt blodtryck, screening, eller för att upptäcka försämringar. De kan även göras för att utvärdera effekten av läkemedel hos patienter med högt blodtryck. Mäta blodtrycket kan göras på olika sätt, vanligast är manuell mätning (palpatoriskt och genom att lyssna med stetoskop-auskultatoriskt) eller automatisk mätning. Blodtrycket mäts oftast i armarna, på sjukhuset ibland även i benen. 

När blodtrycket mäts hemma bör du undvika att träna, röka och dricka kaffe eller andra koffeinhaltiga drycker minst 30 minuter innan du mäter ditt blodtryck. Sätt dig bekvämt på en stol eller i en fåtölj. Luta ryggen mot ryggstödet och placera båda fötterna på golvet utan att korsa benen. Sätt på din blodtrycksmätare på överarmen på bar arm eller över en tunn tröja/skjorta. Blodtrycksmanschetten ska sitta ca 2 cm ovanför armvecket. Mätdosan ska vara placerad på framsidan av armen när du har handflatan vänd uppåt. Blodtrycksmanschetten ska vara i samma höjd som hjärtat.

Börja gärna med att mäta ditt blodtryck i både vänster och höger arm. Oftast är det ingen större skillnad på blodtrycket i armarna och då kan du välja den arm som känns bäst. Skiljer det 10 mmHg eller mer mellan höger och vänster så ska du fortsättningsvis mäta i den arm som har högst värde.

Att mäta blodtrycket själv

Blodtrycket anges i millimeter kvicksilver, mm Hg, även om kvicksilvermätare inte längre används inom vården. Blodtrycket anges med två tal, exempelvis 170/100. Det första talet anger övertrycket (systoliskt blodtryck) som uppstår när hjärtat drar ihop sig och pumpar ut blod. Det andra talet anger undertrycket (diastoliskt tryck), när hjärtat slappnar av och fylls med nytt blod. Ett normalt blodtryck varierar över dygnet och påverkas av fysisk aktivitet, mat och dryck, stress och tobaksintag. Därför är det viktigt att, vid mätning av blodtryck för att ställa diagnos eller ändra läkemedel, mäta efter minst fem minuters vila. Man ska heller inte ha ansträngt sig kraftigt fysiskt eller druckit kaffe/te, rökt eller snusat 30 minuter innan mätningen. Undersökningar har visat att det oftast är bättre att mäta blodtrycket i hemmet jämfört med på sjukhus. Blodtrycket är oftast också lägre när det mäts i hemmiljö.

Första gången är det bra att mäta i båda armarna. Om det är skillnad på blodtrycket mellan höger och vänster arm (mer än 10 mmHg) ska man mäta i den arm som ger det högsta blodtrycket. Annars kan man mäta i den arm som är bekvämast.

Välj rätt manschettstorlek. Vila minst 5 minuter före mätningen. Slappna av. Sitt inte med fötterna i kors. Ha armen på stöd (till exempel på ett bord) i samma höjd som hjärtat. Prata inte under tiden. Luta dig bakåt och ta stöd.

Att mäta blodtrycket hemma

Många studier har visat att det är bättre att mäta blodtrycket hemma jämfört med på sjukhuset, under förutsättning att mätningen sker på ett korrekt sätt; efter 5 min vila och med en blodtrycksmätare som mäter blodtrycket korrekt. Hemma blir det fler mätningar och därför mer korrekt resultat. Man slipper stressen på sjukhuset och därmed den s.k vita rock-effekten som kan höja blodtrycket om sjuksköterska eller läkare mäter trycket. Mät gärna blodtrycket morgon och kväll i en vecka och ta medelvärdet på alla mätningarna.

Att mäta blodtrycket sittande

Förr mätte man i Sverige oftast blodtrycket liggandes, numera oftare sittandes. Det är oftast ingen större skillnad men på natten ska blodtrycket normalt vara lägre än på dagen.

Vila före blodtrycksmätning

Vilar man inte minst 5 minuter före blodtrycksmätningen blir blodtrycket högre. Se till att vara avslappnad innan du gör din mätning.

Storlek på blodtrycksmanschett

Det är viktigt att det är rätt storlek på en blodtrycksmätare, eller blodtrycksmanschett som det också kallas. För stor manschett ger för lågt blodtryck och tvärtom. Det finns manschettbredd anpassade till smala armar, normala armar och större armar.

Hur ofta bör man mäta blodtrycket?

Det är viktigt att blodtrycket mäts med korrekt mätutrustning och på rätt sätt. Alla vuxna personer bör kontrollera sitt blodtryck åtminstone varje eller vartannat år. Om blodtrycket då är normalt, mindre än 120/80 mmHg, räcker det oftast att sedan kontrollera vartannat år. Om blodtrycket ligger lätt förhöjt 120-129 i övertryck eller 80-89 i undertryck bör blodtrycket kontrolleras oftare liksom om personen har riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom.

Går du och lämnar blod kan blodcentralen mäta ditt blodtryck. Även vissa apotek erbjuder blodtrycksmätning. Går du till sjuksköterska eller läkare av annan anledning mäts ofta blodtrycket som en del av allmän undersökning. Om du redan har högt blodtryck är det bäst att kunna mäta med en egen blodtrycksmätare i hemmet. Det är viktigare att mäta blodtrycket ofta om du känner dig sjuk, nyligen har bytt blodtrycksmedicin eller om ditt blodtryck ligger alltför högt eller för lågt. Ett bra riktvärde för en person med tablettbehandling för sitt höga blodtryck är att mäta trycket morgon och kväll minst 5-10 ggr/månad.

Läs mer från Om högt blodtryck

Allmänt om högt blodtryck

Högt blodtryck, hypertoni, innebär att trycket i blodkärlen har kroniskt ökat tryck. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat pumpa.

Läs mer Pil åt höger

Symptom på högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symptom. Därför är det viktigt att regelbundet mäta blodtrycksnivån så att ett högt blodtryck upptäcks och kan behandlas.

Läs mer Pil åt höger