Vanliga frågor

Mätning av blodtrycket?

Studier har visat att blodtrycket ofta är bättre hos personer som mäter blodtrycket själva hemma. Många får ett högre uppmätt blodtryck om det mäts på sjukhus jämfört med att mäta blodtrycket hemma pga s.k. vitrockseffekt (stressreaktion på sjukhus som höjer blodtrycket). Eftersom blodtrycket varierar beroende på tid på dygnet, matintag och fysisk aktivitet är det praktiskt att mäta blodtrycket hemma, t ex på morgonen och kvällen. Ibland också när man inte mår bra eller när man själv undrar hur blodtrycket ligger. Det är intressant för många att själva kunna följa effekten av att t.ex. fått en ny blodtryckssänkande medicin. Det är viktigt att mäta blodtrycket på ett korrekt vis och efter vila.

Tillbaka till frågorna

Prova nu

Via appen får du kontinuerlig vård, hjälp, bevakning och en egen specialistläkare. Blodtrycksdoktorn finns som app för både iOS och Android. Du behöver bara mobilt BankID för att komma igång.

App Store knapp Google Play knapp