Artikel

Högt blodtryck och klimakteriet

En del kvinnor får högt blodtryck under eller efter klimakteriet. Klimakteriet i sig orsakar inte högt blodtryck, men de hormonella förändringar som sker i kroppen under denna tid kan bidra till att blodtrycket höjs.

Läs mer Pil åt höger

Symtom vid hjärtinfarkt hos kvinnor

Det mest typiska symtomet vid en hjärtinfarkt är kraftig smärta i bröstet. Ibland kan en hjärtinfarkt dock ge upphov till mer ovanliga symtom, ofta hos kvinnor.

Läs mer Pil åt höger

Åderförkalkning (Åderförfettning)

Åderförfettning eller åderförkalkning (ateroskleros på medicinskt språk) innebär att fett och kalk under lång tid har samlats på insidan av […]

Läs mer Pil åt höger

3 myter om högt blodtryck

Trots att över 2 miljoner svenskar har högt blodtryck är det få som faktiskt vet vad det innebär. Det är […]

Läs mer Pil åt höger

Vad är hypertoni?

Hypertoni är det sjukdomstillstånd som drabbar en patient med för högt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Hur ofta bör man mäta blodtrycket?

Vid vårdbesök är det vanligt att man som patient mäter sitt blodtryck någon gång per år, men hur ofta man bör mäta sitt blodtryck beror på en del olika faktorer. Dina blodtrycksvärden och eventuella riskfaktorer avgör hur ofta du bör kontrollera ditt blodtryck.

Läs mer Pil åt höger

Hur sänker man ett högt blodtryck?

Genom förändrad livsstil och bättre vanor går det att sänka blodtrycket över tid men ofta behövs medicinering, läkemedel, för att nå ner till en bra blodtrycksnivå.

Läs mer Pil åt höger

Förmaksflimmer och högt blodtryck

Förmaksflimmer är ett tillstånd där hjärtat förlorar förmågan att hålla en jämn rytm. Detta kan vara ett kroniskt tillstånd, eller […]

Läs mer Pil åt höger

Högt blodtryck och stroke

Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. En stroke innebär att det uppstår syrebrist i hjärnan som gör att man plötsligt kan förlora funktioner som tal, rörelser, känsel och syn.

Läs mer Pil åt höger