Frågor och svar

Mätning av blodtrycket?

Studier har visat att blodtrycket ofta är bättre hos personer som mäter blodtrycket själva hemma. Många får ett högre uppmätt blodtryck om det mäts på sjukhus jämfört med att mäta blodtrycket hemma pga s.k. vitrockseffekt (stressreaktion på sjukhus som höjer blodtrycket). Eftersom blodtrycket varierar beroende på tid på dygnet, matintag och fysisk aktivitet är det praktiskt att mäta blodtrycket hemma, t ex på morgonen och kvällen. Ibland också när man inte mår bra eller när man själv undrar hur blodtrycket ligger. Det är intressant för många att själva kunna följa effekten av att t.ex. fått en ny blodtryckssänkande medicin. Det är viktigt att mäta blodtrycket på ett korrekt vis och efter vila.

Gå med i vårt nyhetsbrev! Varannan vecka skickar vi ut intressant information för dig med högt blodtryck.

Anmäl dig här


Nu lanserar vi appen Blodtrycksdoktorn!

Gör en livsstilsförändring tillsammans med oss! Att börja med kontinuerlig blodtryckskontroll ger dig ett friskare liv. Vi finns med dig och hjälper dig hela vägen!

×

Kontakta oss