Därför är det så viktigt att behandla högt blodtryck

Högt blodtryck är vanligt men också farligt

Högt blodtryck, eller hypertoni som det också kallas, är världens största kroniska sjukdom och uppskattningsvis så har mer än 30% av alla vuxna i världen, över 25 år högt blodtryck. I Sverige har ca 2 miljoner människor fått diagnosen högt blodtryck och risken att drabbas ökar med stigande ålder. Bland de som är över 65 år beräknas hälften ha ett högt blodtryck.

Högt blodtryck är den enskilt största riskfaktorn för utveckling av hjärt-kärlsjukdom såsom stroke, hjärtinfarkt och hjärtsvikt och förtida död.
Vid hypertoni är det ständigt ett ökat tryck i blodkärlen och ju högre trycket är i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat arbeta för att pumpa runt blodet i kroppen. Det högre trycket innebär en belastning på kroppen.

De flesta märker inte av det

Trots att vi idag har goda kunskaper om blodtrycksbehandling och trots effektiva blodtryckssänkande mediciner går tyvärr många runt med förhöjt blodtryck utan att veta om det. Det lömska med ett högt blodtryck är att det sällan ger några symtom. De flesta som har det märker inte av det alls samtidigt som det kan orsaka stor skada i kroppen. Här kan du läsa mer om symtom på högt blodtryck.

Man behöver mäta för att veta 

Just att högt blodtryck ofta är symtomfritt medför problem då vi oftast inte söker vård för eller kontrollerar något vi inte upplever symtom kring.
Det är först vid riktigt höga blodtryck som vissa kan känna tydliga symtom i form av huvudvärk, yrsel, trötthet och illamående. Dessa symtom kan dock bero på så mycket annat och därför är det inte alltid man kopplar ihop dem med högt blodtryck. Det enda sättet att veta säkert om man har högt blodtryck är att mäta blodtrycket. Det är viktigt att mäta blodtrycket på ett korrekt sätt flera gånger för att säkert veta om blodtrycket är förhöjt. Läs mer här om blodtrycksvärden.

Undersökningar visar att andelen behandlade personer i Sverige som når ett blodtryck under 140/90 mmHg tyvärr sällan uppgår till mer än 20–30 procent av dem som ordinerats blodtryckssänkande läkemedel. I världen som helhet är bara 1 av 7 personer som fått diagnosen hypertoni välbehandlade. Läs mer om hur ett högt blodtryck ska behandlas.

Ghassan Darwiche, docent och chefsläkare på Blodtrycksdoktorn

Nyhetsbrev

Få fakta, tips och råd direkt från våra läkare och hälsovetare (kostnadsfritt)

Läs mer från Hälsa & Livsstil

Hjärtemånaden: Gör skillnad för dig eller dina nära och kära – kolla trycket

Februari är hjärtemånad och det handlar inte bara om att fira alla hjärtans dag utan om att uppmärksamma hur viktigt det är att ta hand om våra hjärtan. Högt blodtryck är den enskilt största faktorn som orsakar hjärt-kärlsjukdomar. Bara i Sverige har cirka 2 miljoner människor högt blodtryck och studier visar att endast 1 av […]

Läs mer Pil åt höger

Hälsotips

DASH – Kosten för ditt blodtryck DASH står för Dietary Approaches to Stop Hypertension. Det är en kost som bygger på att man ska öka intaget av frukt, grönsaker, baljväxter, magra mjölkprodukter, fisk, bönor, frön, nötter och fullkorn och samtidigt minska intaget av salt, raffinerat socker, rött kött och mättat fett.  Läs mer här! Varför […]

Läs mer Pil åt höger