Hur högt blodtryck är normalt?

Det beror på vad man menar med normalt. I Sverige anses nu att runt 25 % av den vuxna befolkningen är i behov av behandling för högt blodtryck. Många av dessa individer skulle avsevärt kunna minska sin risk för stroke, hjärtinfarkt och hjärtsvikt genom att sänka sitt förhöjda blodtryck. I Sverige anses ett blodtryck >140/90 som onormalt högt som kan behöva behandlas men 120/70 som ett optimalt blodtryck.