Högt blodtryck och ålder

Ca 10 % av alla svenskar i 30-årsåldern har hypertoni. Sedan ökar andelen gradvis med åldern och för dem som är 60 år har ca hälften högt blodtryck. I Sverige är målblodtrycket oavsett ålder för de flesta <140/90 mmHg.

Skribent: Martin Carlsson, MD, PhD

Granskad av: Ghassan Darwiche, MD, PhD

Högt blodtryck tabell – ålder

Blodtrycket stiger ofta med åldern. Den största riskfaktorn för att få högt blodtryck är just ålder, vilket beror på att ju äldre vi blir desto stelare och trängre bli våra blodkärl. Nedan ser du en tabell som till exempel visar att bland de som är runt 60 år har ca hälften högt blodtryck och vid 70 års ålder har ca 65 % högt blodtryck.

ÅlderAndel med högt blodtryck
30 år6 %
40 år16 %
50 år31 %
60 år48 %
70 år65 %
Över 70 år78 %

Högt blodtryck och ålder

Ca 10 % av alla svenskar i 30-årsåldern har hypertoni. Sedan ökar andelen gradvis med ålder och för dem som är 60 år har ca hälften högt blodtryck. I Sverige är målblodtrycket oavsett ålder för de flesta <140/90 mmHg. Mäter man i hemmet är målblodtrycket <135/85 mmHg.

Normalt blodtryck pensionär

Det är många som undrar vad normalt blodtryck för en pensionär är. Det finns inget bra svar på vad som gäller just för varje pensionär. Det man däremot vet är att blodtrycket ofta stiger med ålder och att ca 50 % av alla över 60 år har högt blodtryck. Det finns även studier som talar för och riktlinjer som säger att ett bra blodtryck för en pensionär bör ligga kring 125-135 mmHg i övertryck.

Blodtrycksvärden hos äldre

Blodtrycket stiger oftast ju äldre man blir. Högt blodtryck är ett mycket vanligt problem i en högre ålder och det är då viktigt att behandla det.

Blodtrycksvärden hos unga

Om barn och unga personer har högt blodtryck kan man misstänka så kallad sekundär hypertoni, som bör utredas med blod- och urinprover och ibland andra undersökningar.

Läs mer från Om högt blodtryck

Allmänt om högt blodtryck

Högt blodtryck, hypertoni, innebär att trycket i blodkärlen har kroniskt ökat tryck. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat pumpa.

Läs mer Pil åt höger

Symptom på högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symptom. Därför är det viktigt att regelbundet mäta blodtrycksnivån så att ett högt blodtryck upptäcks och kan behandlas.

Läs mer Pil åt höger