Bastubad och högt blodtryck

Bastubad

Det finns lite olika varianter av bastubad. Den vanligaste är den traditionella finska varianten där bastun är torr och het med temperaturer mellan 80-100 grader Celsius. En annan variant är en japansk variant, som kallas Waon, där man befinner sig i en omgivning som också är torr men runt 60 grader varm.

Högt blodtryck och bastubad

Rapporter från en finsk långtidsstudie har visat att bastubad kan vara bra för hjärtat så länge du inte har någon svår eller obehandlad hjärt-kärlsjukdom. Regelbundet bastubad verkar även kunna ge positiva effekter på blodtrycket. När man badar bastu så vidgas blodkärlen på grund av värmen. Man har länge vetat att det ger lägre blodtryck för stunden, men senare studier har visat att blodtrycket faktiskt också kan bli lägre på lång sikt vid regelbundet bastubadande. 

Patienter med ett välbehandlat högt blodtryck, stabil kärlkramp eller hjärtsvikt anses inte löpa någon särskild risk vid bastubad, utan det är tvärtom ofta bra. I Japan har varianten av bastubad, som vi nämnde ovan, börjat användas för behandling av hjärtsvikt/hjärtinsufficiens.

3 tips för säkrare bastubad

  • Kom ihåg att dricka mycket vatten i samband med och efter bastubad eftersom du förlorar mycket vätska när du svettas i och efter bastubadet.
  • Vissa blodtryckssänkande läkemedel kan få ytterligare effekt vid bastubad så om du märker att du börjar känna dig lite yr eller liknande så avbryt bastubadandet.
  • Det är alltid säkrast att bada bastu tillsammans med någon!

Referenser:

1. Olsson B. Bastubad kan vara bra vid ett antal sjukdomar – men fler studier krävs. Läkartidningen. [Internet] 2018 [2021-02-25]; 115:FDL7. Hämtad från: https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2018/12/bastubad-kan-vara-bra-vid-ett-antal-sjukdomar-men-fler-studier-kravs/

2. Hägglund H. Bastubad minskade hypertonirisk. Läkartidningen. [Internet] 2017 [2021-02-25];114:ESZW. Hämtad från: https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/nya-ron/2017/09/bastubad-minskade-risken-for-hypertoni/

Liknande artiklar

Återhämtning med hjälp av mindfulness

Många kan säkert känna igen sig i att vi ibland lever livet i ett för högt tempo. Att få ihop […]

Läs mer Pil åt höger

Nyttan av vackert väder

Vi befinner oss nu i den allra ljusaste tiden på året. Varför inte passa på att utnyttja denna vackra årstid, genom att vara utomhus så mycket du kan och samtidigt få lägre stressnivåer, mer motion, bättre immunförsvar och mer umgänge?

Läs mer Pil åt höger

Stress och högt blodtryck

Många av oss upplever stress i vardagen. Det är naturligt att utveckla stressbeteenden under intensiva perioder med för lite återhämtning. […]

Läs mer Pil åt höger

Konsten att varva ned under sommaren

För de flesta så behöver perioder av stress följas av återhämtning för att vi ska hålla oss friska och må bra. Tiden innan semestern är ofta en stressig period. Och för många av oss brukar sommaren vara minst lika uppbokad som resten av året, även om aktiviteterna inte är desamma.

I denna artikel har vi samlat några tips om vad du kan göra inför och under semestern för att varva ner. 

Läs mer Pil åt höger

Varför är blodtrycket ofta lägre på sommaren?

Det kan förekomma vissa variationer i ditt blodtryck beroende på årstid. Många som regelbundet mäter sitt blodtryck kan nu under […]

Läs mer Pil åt höger

Så påverkar naturen ditt blodtryck

Ett av de bästa tipsen för bättre sömn, lägre stressnivåer, snabbare återhämtning och bättre blodtryck är att spendera tid ute i naturen, dagtid, så ofta du kan.

Läs mer Pil åt höger