Bastubad och högt blodtryck

Bastu

Kan bastubad verkligen sänka blodtrycket?

Det finns studier som visat på att det finns ett möjligt samband mellan bastubad och långsiktigt sänkt blodtryck oavsett om du har diagnosen högt blodtryck eller inte. Faktum är att man även kunnat se ett samband mellan bastubad och benägenheten att inte utveckla högt blodtryck. Studier har visat att ju oftare en person bastar och ju längre de sitter i bastun, desto mer sällan utvecklas ett högt blodtryck.

Varför har bastubad positiv inverkan på blodtrycket? 

Den varma temperaturen gör att kärlen vidgas och blir mer elastiska, detta göra att blodtrycket minskar.

Vilka andra hälsofördelar ger regelbundet bastubad?

Studier har visat att bastubad sätter igång immunförsvaret och hormonsystemet samt har positiv effekt på nervsystemet. Vidare sägs bastubad kunna ha antidepressiv effekt, förbättra sömnkvalitet, dämpa ångest, minska spänningshuvudvärk och värk generellt. Men mer mer forskning krävs för att kunna säkerställa dessa fördelar.

Hur ofta behöver jag basta för att få de positiva effekterna?

Ju oftare desto bättre enligt de studier som finns. 2-3 bastubad i veckan ger en viss effekt. Men vid bastubad 4-7 gånger i veckan sticker verkligen de goda hälsoeffekterna ut. Man bör dock vara medveten om att det skulle behövas fler studier för att säkerställa detta samband och det finns idag inget allmänt råd att den som har högt blodtryck bör basta flera gånger i veckan.

5 tips för säkrare bastubad

  • Basta inte om du nyligen haft hjärtinfarkt eller kärlkramp.
  • Basta inte om du har feber eller pågående infektion. 
  • Kom ihåg att dricka mycket vatten i samband med och efter bastubad eftersom du förlorar mycket vätska när du svettas i och efter bastubadet.
  • Vissa blodtryckssänkande läkemedel kan få ytterligare effekt vid bastubad så om du märker att du börjar känna dig lite yr eller liknande så avbryt bastubadandet.
  • Det är alltid säkrast att bada bastu tillsammans med någon!

Referenser:

Många hälsofördelar med bastubadHämtad från: https://www.uu.se/nyheter/artikel/?id=15444&typ=artikel

”Laukkanen JA, Laukkanen T, Kunutsor SK. Cardiovascular and Other Health Benefits of Sauna Bathing: A Review of the Evidence. Mayo Clin Proc. 2018 Aug;93(8):1111-1121.”

Olsson B. Bastubad kan vara bra vid ett antal sjukdomar – men fler studier krävs. Läkartidningen. [Internet] 2018 [2021-02-25]; 115:FDL7. Hämtad från: https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2018/12/bastubad-kan-vara-bra-vid-ett-antal-sjukdomar-men-fler-studier-kravs/

Hägglund H. Bastubad minskade hypertonirisk. Läkartidningen. [Internet] 2017 [2021-02-25];114:ESZW. Hämtad från: https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/nya-ron/2017/09/bastubad-minskade-risken-for-hypertoni/

Liknande artiklar

Återhämtning med hjälp av mindfulness

Många kan säkert känna igen sig i att vi ibland lever livet i ett för högt tempo. Att få ihop […]

Läs mer Pil åt höger

Nyttan av vackert väder

Vi befinner oss nu i den allra ljusaste tiden på året. Varför inte passa på att utnyttja denna vackra årstid, genom att vara utomhus så mycket du kan och samtidigt få lägre stressnivåer, mer motion, bättre immunförsvar och mer umgänge?

Läs mer Pil åt höger

Konsten att varva ned under sommaren

För de flesta så behöver perioder av stress följas av återhämtning för att vi ska hålla oss friska och må bra. Tiden innan semestern är ofta en stressig period. Och för många av oss brukar sommaren vara minst lika uppbokad som resten av året, även om aktiviteterna inte är desamma.

I denna artikel har vi samlat några tips om vad du kan göra inför och under semestern för att varva ner. 

Läs mer Pil åt höger

Varför är blodtrycket ofta lägre på sommaren?

Det kan förekomma vissa variationer i ditt blodtryck beroende på årstid. Många som regelbundet mäter sitt blodtryck kan nu under […]

Läs mer Pil åt höger

Så påverkar naturen ditt blodtryck

Ett av de bästa tipsen för bättre sömn, lägre stressnivåer, snabbare återhämtning och bättre blodtryck är att spendera tid ute i naturen, dagtid, så ofta du kan.

Läs mer Pil åt höger

Så gör du för att behålla sommarkänslan

Det är vanligt att tycka att det känns lite jobbigt eller rent av känna lite ångest över att vardagen kryper […]

Läs mer Pil åt höger