Bastubad och högt blodtryck

Bastubad

Det finns lite olika varianter av bastubad. Den vanligaste är den traditionella finska varianten där bastun är torr och het med temperaturer mellan 80-100 grader Celsius. En annan variant är en japansk variant, som kallas Waon, där man befinner sig i en omgivning som också är torr men runt 60 grader varm.

Högt blodtryck och bastubad

Rapporter från en finsk långtidsstudie har visat att bastubad kan vara bra för hjärtat så länge du inte har någon svår eller obehandlad hjärt-kärlsjukdom. Regelbundet bastubad verkar även kunna ge positiva effekter på blodtrycket. När man badar bastu så vidgas blodkärlen på grund av värmen. Man har länge vetat att det ger lägre blodtryck för stunden, men senare studier har visat att blodtrycket faktiskt också kan bli lägre på lång sikt vid regelbundet bastubadande. 

Patienter med ett välbehandlat högt blodtryck, stabil kärlkramp eller hjärtsvikt anses inte löpa någon särskild risk vid bastubad, utan det är tvärtom ofta bra. I Japan har varianten av bastubad, som vi nämnde ovan, börjat användas för behandling av hjärtsvikt/hjärtinsufficiens.

3 tips för säkrare bastubad

  • Kom ihåg att dricka mycket vatten i samband med och efter bastubad eftersom du förlorar mycket vätska när du svettas i och efter bastubadet.
  • Vissa blodtryckssänkande läkemedel kan få ytterligare effekt vid bastubad så om du märker att du börjar känna dig lite yr eller liknande så avbryt bastubadandet.
  • Det är alltid säkrast att bada bastu tillsammans med någon!

Referenser:

1. Olsson B. Bastubad kan vara bra vid ett antal sjukdomar – men fler studier krävs. Läkartidningen. [Internet] 2018 [2021-02-25]; 115:FDL7. Hämtad från: https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/artiklar-1/klinisk-oversikt/2018/12/bastubad-kan-vara-bra-vid-ett-antal-sjukdomar-men-fler-studier-kravs/

2. Hägglund H. Bastubad minskade hypertonirisk. Läkartidningen. [Internet] 2017 [2021-02-25];114:ESZW. Hämtad från: https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/nya-ron/2017/09/bastubad-minskade-risken-for-hypertoni/

Läs mer från Hälsa & Livsstil

Hjärtemånaden: Gör skillnad för dig eller dina nära och kära – kolla trycket

Februari är hjärtemånad och det handlar inte bara om att fira alla hjärtans dag utan om att uppmärksamma hur viktigt det är att ta hand om våra hjärtan. Högt blodtryck är den enskilt största faktorn som orsakar hjärt-kärlsjukdomar. Bara i Sverige har cirka 2 miljoner människor högt blodtryck och studier visar att endast 1 av […]

Läs mer Pil åt höger

Hälsotips

DASH – Kosten för ditt blodtryck DASH står för Dietary Approaches to Stop Hypertension. Det är en kost som bygger på att man ska öka intaget av frukt, grönsaker, baljväxter, magra mjölkprodukter, fisk, bönor, frön, nötter och fullkorn och samtidigt minska intaget av salt, raffinerat socker, rött kött och mättat fett.  Läs mer här! Varför […]

Läs mer Pil åt höger