Frågor och svar

Vad räknas som högt blodtryck?

Gränserna för vad som räknas som förhöjt blodtryck har gradvis sänkts de senaste åren. I Sverige räknas ett blodtryck> 140/90 mm Hg taget i sittande efter minst 5 minuters vila som förhöjt. För personer med diabetes är lägre blodtryck än så ofta önskvärt. För att ställa diagnosen högt blodtryck krävs flera mätningar, att mätningen utförs korrekt och att en blodtrycksmanschett som mäter rätt används. Om blodtrycket mäts i hemmet räknas ett blodtryck på >135/85 som förhöjt.

I USA har man nyligen sänkt gränsen för vad som anses vara en bra blodtrycksnivå. Enligt de senaste amerikanska riktlinjerna från november 2017 är blodtrycket helt normalt om det är <120/80 och onormalt högt om det systoliska blodtrycket ligger mellan 120-129. Hypertoni (förhöjt blodtryck enligt de amerikanska riktlinjerna) är ett övertryck >130 eller ett undertryck som är >80 mmHg 

Blodtrycksnivåer enligt de senaste amerikanska riktlinjerna (nov 2017) 

Blodtryck

Övertryck
(Systoliskt blodtryck)

 

Undertryck
(Diastoliskt blodtryck)

        Normalt

< 120

och

<80

        Lätt förhöjt

120-129

och

 

        Hypertoni

     

        Stadie 1

130-139

eller

80-89

        Stadie 2

≥140

eller

≥90

Gå med i vårt nyhetsbrev! Varannan vecka skickar vi ut intressant information för dig med högt blodtryck.

Anmäl dig här


Nu lanserar vi appen Blodtrycksdoktorn!

Gör en livsstilsförändring tillsammans med oss! Att börja med kontinuerlig blodtryckskontroll ger dig ett friskare liv. Vi finns med dig och hjälper dig hela vägen!

×

Kontakta oss