Frågor och svar

Högt blodtryck utan orsak?

Orsakerna till att en del får högt blodtryck och andra inte är ofullständigt kända. En del individer får högt blodtryck trots att de motionerar, är smala och lever hälsosamt. Ibland finns ärftliga samband ibland inte. Framtida forskning kan förhoppningsvis hitta svar på detta.

Gå med i vårt nyhetsbrev! Varannan vecka skickar vi ut intressant information för dig med högt blodtryck.

Anmäl dig här


Nu lanserar vi appen Blodtrycksdoktorn!

Gör en livsstilsförändring tillsammans med oss! Att börja med kontinuerlig blodtryckskontroll ger dig ett friskare liv. Vi finns med dig och hjälper dig hela vägen!

×

Kontakta oss