Övertryck / undertryck

Optimalt blodtryck är ett övertryck (systoliskt blodtryck) på mindre än 120 mmHg och ett undertryck (diastoliskt blodtryck) under 80 mmHg.

Skribent: Martin Carlsson, MD, PhD

Granskad av: Ghassan Darwiche, MD, PhD

Högt övertryck

Blodtryck anges med två tal som anges i mm kvicksilver (mmHg), systoliskt, övertryck och diastoliskt, undertryck.

Vissa personer har endast förhöjt övertryck (isolerad systolisk hypertension). Övertrycket är det som bäst förutsäger risken för följdsjukdomar. Det gäller särskilt om man är över femtio år. En anledning är att övertrycket stiger mer med åldern då blodkärlsväggarna i artären blir stelare. Det avspeglar graden av stelhet men även åderförfettning, som även ibland kallas åderförkalkning.

Enbart ett högt övertryck innebär en större risk än när båda trycken är höga. Isolerad systolisk blodtrycksförhöjning innebär att det övre trycket är förhöjt medan undertrycket är normalt. Det är den vanligaste typen av högt blodtryck från ungefär 65 års ålder.

Högt undertryck

Vissa personer har endast förhöjt undertryck (isolerad diastoliskt hypertension) medan övertrycket är normalt. 

En förhöjning av undertrycket kan vara skadlig framför allt för yngre personer. Ohälsosam livsstil med till exempel mycket alkohol kan vara en orsak till isolerat högt undertryck.

Läs mer från Om högt blodtryck

Allmänt om högt blodtryck

Högt blodtryck, hypertoni, innebär att trycket i blodkärlen har kroniskt ökat tryck. Ju högre tryck i blodkärlen desto hårdare måste hjärtat pumpa.

Läs mer Pil åt höger

Symptom på högt blodtryck

De flesta med högt blodtryck har inga eller få symptom. Därför är det viktigt att regelbundet mäta blodtrycksnivån så att ett högt blodtryck upptäcks och kan behandlas.

Läs mer Pil åt höger