Blodtrycksdoktorn går ut med nationell kampanj för att hjälpa fler

Blodtrycksdoktorn

Högt blodtryck är den enskilt största orsaken till hjärt-kärlsjukdom och förtida död i världen. Bara i Sverige lever 2 miljoner människor med högt blodtryck och många får inte tillräckligt bra behandling då endast 2 av 10 har sitt blodtryck under kontroll. Nu har Blodtrycksdoktorn sedan den 27 december 2021 startat en nationell kampanj för att nå ut och hjälpa fler. 

“Jag har i mitt arbete genom åren träffat tusentals patienter med hjärtinfarkt eller stroke och sett vad ett obehandlat högt blodtryck innebär. När jag tänker på hur många som egentligen insjuknat helt i onödan, känns det oacceptabelt att högt blodtryck ska få fortsätta vara en livshotande folksjukdom”, säger Peter Giesecke, Verksamhetschef på Blodtrycksdoktorn.

Blodtrycksdoktorn är en svensk vårdgivare som erbjuder blodtrycksbehandling hemifrån. Med hjälp av en app i mobilen och en blodtrycksmätare kan patienten regelbundet mäta hemifrån. Blodtrycksdoktorns specialistläkare och sjuksköterskor håller koll och genomför regelbundna kontroller där värden och labbprover analyseras och behandlingsplanen och eventuell medicinering justeras vid behov. All vårdkontakt med specialistläkare och sjuksköterska sker via appen. 

“Ett högt blodtryck behöver kontrolleras regelbundet och behandlas för att minska risken för framtida komplikationer. Blodtrycket förändras över tid utifrån olika faktorer och behöver därför följas upp kontinuerligt för att man ska kunna agera snabbt och justera behandling vid behov. Många av våra patienter kommer in med ett högt blodtryck trots långvarig behandling och vi ser mycket god behandlingsresultat redan efter 6 månader. En nyckel till de goda resultaten är att vi inte släpper våra patienter utan följer upp regelbundet enligt en personlig behandlingsplan, ”säger Ghassan Darwiche, Chefsläkare på Blodtrycksdoktorn.

Liknande artiklar

Accumbo uppmärksammas i världen

Den internationella tidskriften The Journal of mHealth uppmärksammar årligen de mest innovativa e-hälsobolagen på sin lista Global Digital Health 100. […]

Läs mer Pil åt höger

Debatt: Det behövs ett nytt nationellt system för digital kronikervård

Blodtrycksdoktorns vd Jonas Wohlin skriver tillsammans med Jakob Dahlberg, vd på Joint Academy i Dagens Samhälle om dialogerna som inletts […]

Läs mer Pil åt höger

Blodtrycksdoktorn slår ett extra slag för alla hjärtan i februari

Högt blodtryck är den enskilt största faktorn som orsakar hjärt-kärlsjukdomar. Bara i Sverige har cirka 2 miljoner människor högt blodtryck […]

Läs mer Pil åt höger

Det snackas för lite om högt blodtryck, ”the silent killer”

Idag är det World Hypertension Day och det är därmed naturligt att lyfta problemen med högt blodtryck. Dock bör ämnet vara högaktuellt […]

Läs mer Pil åt höger

Blodtrycksdoktorn och Apotek Hjärtat i samarbete för att fler ska få koll på sitt blodtryck

I Sverige lever över 2,3 miljoner svenskar med sjukdomen högt blodtryck. Ungefär 1,8 miljoner av dem saknar diagnos eller korrekt […]

Läs mer Pil åt höger

Världens största studie på digital hypertonivård

Blodtrycksdoktorns studie visar att digital behandling av högt blodtryck och andra kardiovaskulära riskfaktorer ger goda behandlingsresultat över lång tid   2,3 […]

Läs mer Pil åt höger