Blodtrycksdoktorn slår ett extra slag för alla hjärtan i februari

Alla hjartna

Högt blodtryck är den enskilt största faktorn som orsakar hjärt-kärlsjukdomar. Bara i Sverige har cirka 2 miljoner människor högt blodtryck och studier visar att endast 1 av 5 får trycket under kontroll. Därmed lever 1,6 miljoner människor i Sverige med ett okontrollerat högt blodtryck och med ökade risker för allvarlig sjukdom och i värsta fall en förtida död. Varje år dör 2000 personer innan 65 års ålder i förebyggbar hjärt-kärlsjukdom. Därför går Blodtrycksdoktorn ut med en informationskampanj, Ta hand om ditt hjärta

”Man har länge vetat hur farligt det är med högt blodtryck men också att det går att behandla för att undvika allvarliga hjärt-kärlsjukdomar. Trots det så har de flesta med högt blodtryck inte sina värden under kontroll. Jag har i mitt arbete genom åren träffat tusentals patienter med hjärtinfarkt eller stroke och sett vad ett obehandlat högt blodtryck innebär, säger Peter Giesecke, hjärtspecialist och chefsläkare på Blodtrycksdoktorn”

Hjärtemånaden ger tillfälle att informera om den osynliga sjukdomen

Februari är månaden med alla hjärtans dag och Blodtrycksdoktorn tar tillfället att informera om vikten av att ta hand om det som verkligen ligger oss nära, våra egna hjärtan eller våra nära och käras hjärtan. Då studier visar att bara hälften av de som har högt blodtryck vet om det är det viktigt att informera om att alla vuxna behöver regelbundet kolla sitt blodtryck. 

”Ett högt blodtryck är lömskt på det sättet att det sällan ger några symtom. De flesta som har det märker inte av det alls samtidigt som det kan orsaka stor skada i kroppen. Om man är över 50 år och inte har kontrollerat blodtrycket på länge så kan en bra all hjärtans dag-present till sig själv vara att gå och kolla trycket säger Ghassan Darwiche, docent och chefsläkare på Blodtrycksdoktorn”

Blodtrycksdoktorns informationskampanj kommer löpa från mitten till slutet av februari. Artiklar publiceras löpande på hemsidan och på sociala medier som facebook, Instagram och LinkedIn.

Liknande artiklar

Accumbo uppmärksammas i världen

Den internationella tidskriften The Journal of mHealth uppmärksammar årligen de mest innovativa e-hälsobolagen på sin lista Global Digital Health 100. […]

Läs mer Pil åt höger

Debatt: Det behövs ett nytt nationellt system för digital kronikervård

Blodtrycksdoktorns vd Jonas Wohlin skriver tillsammans med Jakob Dahlberg, vd på Joint Academy i Dagens Samhälle om dialogerna som inletts […]

Läs mer Pil åt höger

Blodtrycksdoktorn går ut med nationell kampanj för att hjälpa fler

Högt blodtryck är den enskilt största orsaken till hjärt-kärlsjukdom och förtida död i världen. Bara i Sverige lever 2 miljoner […]

Läs mer Pil åt höger

Det snackas för lite om högt blodtryck, ”the silent killer”

Idag är det World Hypertension Day och det är därmed naturligt att lyfta problemen med högt blodtryck. Dock bör ämnet vara högaktuellt […]

Läs mer Pil åt höger

Blodtrycksdoktorn och Apotek Hjärtat i samarbete för att fler ska få koll på sitt blodtryck

I Sverige lever över 2,3 miljoner svenskar med sjukdomen högt blodtryck. Ungefär 1,8 miljoner av dem saknar diagnos eller korrekt […]

Läs mer Pil åt höger

Världens största studie på digital hypertonivård

Blodtrycksdoktorns studie visar att digital behandling av högt blodtryck och andra kardiovaskulära riskfaktorer ger goda behandlingsresultat över lång tid   2,3 […]

Läs mer Pil åt höger