Världens största studie på digital hypertonivård

Röd text som lyder "Blood pressure monitoring" på en vit bakgrund

Blodtrycksdoktorns studie visar att digital behandling av högt blodtryck och andra kardiovaskulära riskfaktorer ger goda behandlingsresultat över lång tid  

2,3 miljoner svenskar har högt blodtryck, vilket gör det till den vanligaste sjukdomen i Sverige. Fyra av fem saknar dock diagnos eller når inte sina behandlingsmål. Högt blodtryck är därför den vanligaste orsaken till funktionshinder och förtida död. Två personer dör varje timme av ett behandlingsbart högt blodtryck i Sverige och samhällskostnaden är 85 miljarder per år. 

Blodtrycksdoktorn och Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi har tillsammans publicerat världens största real-world studie på digifysisk blodtrycksvård. Över 7500 svenska patienter har följts i upp till 540 dagar. 

I studien observerades att 60% fler patienter nådde sitt målblodtryck efter att de bytt från traditionell vård i fysisk miljö till en digifysisk behandling. Signifikanta förbättringar kunde även observeras för andra riskfaktorer såsom BMI och rökning.

Resultat är viktiga då de visar på potentialen i införandet av nya digifysiska behandlingsmodeller för människor med kardiovaskulära riskfaktorer och kroniska sjukdomar.  

Bild på 3 stycken grafer som visar att blodtrycket har stabiliserats hos en majoritet av de undersökta personerna.

Studien har publicerats i tidskriften Blood pressure monitoring. Här kan du ta del av studien i tidskriften.

Liknande artiklar

Accumbo uppmärksammas i världen

Den internationella tidskriften The Journal of mHealth uppmärksammar årligen de mest innovativa e-hälsobolagen på sin lista Global Digital Health 100. […]

Läs mer Pil åt höger

Debatt: Det behövs ett nytt nationellt system för digital kronikervård

Blodtrycksdoktorns vd Jonas Wohlin skriver tillsammans med Jakob Dahlberg, vd på Joint Academy i Dagens Samhälle om dialogerna som inletts […]

Läs mer Pil åt höger

Blodtrycksdoktorn går ut med nationell kampanj för att hjälpa fler

Högt blodtryck är den enskilt största orsaken till hjärt-kärlsjukdom och förtida död i världen. Bara i Sverige lever 2 miljoner […]

Läs mer Pil åt höger

Blodtrycksdoktorn slår ett extra slag för alla hjärtan i februari

Högt blodtryck är den enskilt största faktorn som orsakar hjärt-kärlsjukdomar. Bara i Sverige har cirka 2 miljoner människor högt blodtryck […]

Läs mer Pil åt höger

Det snackas för lite om högt blodtryck, ”the silent killer”

Idag är det World Hypertension Day och det är därmed naturligt att lyfta problemen med högt blodtryck. Dock bör ämnet vara högaktuellt […]

Läs mer Pil åt höger

Blodtrycksdoktorn och Apotek Hjärtat i samarbete för att fler ska få koll på sitt blodtryck

I Sverige lever över 2,3 miljoner svenskar med sjukdomen högt blodtryck. Ungefär 1,8 miljoner av dem saknar diagnos eller korrekt […]

Läs mer Pil åt höger