Det snackas för lite om The Silent Killer – Högt Blodtryck

Logotyp med ett hjärta med ett stetoskop, runt om ikonen står en text som lyder "Håll koll på trycket", allt mot en ljusrosa bakgrund.

 Idag är det World Hypertension Day och det är naturlig att lyfta problemen med högt blodtryck – men ämnet borde vara högaktuellt alla årets dagar.

Varför?

  • Högt blodtryck är den främsta orsaken till hjärt-kärlsjukdom som är den vanligaste dödsorsaken i världen
  • Högt blodtryck kallas för The Silent Killer eftersom de flesta inte har några symptom – det upptäcks när det är för sent
  • 1 miljon svenskar har högt blodtryck utan att veta om det

– “Det är oacceptabelt att högt blodtryck ska få fortsätta vara en livshotande folksjukdom”, säger Peter Giesecke, hjärtspecialist och verksamhetschef på Bldotrycksdoktorn.

Människor dör helt i onödan

Fler måste känna till riskerna med högt blodtryck och regelbundet kolla trycket.

– “Allvarlig hjärt- kärlsjukdom och för tidig död sker alltså helt i onödan då både livsstilsförändringar och läkemedel effektivt skulle kunna hjälpa alla som går med ett obehandlat högt blodtryck”, säger Peter Giesecke

Blodtrycksdoktorn synliggör problemet

Blodtrycksdoktorn startar idag en informationskampanj för att;

  • Synliggöra problemen med högt blodtryck
  • Sprida lättillgänglig information om ämnet
  • Uppmana fler till att ha koll på trycket

Liknande artiklar

Accumbo, vinnare av 2019 års Kalmar Science Park Award

Accumbo tilldelades Kalmar Science Park Award 2019 på en digital ceremoni där  grundaren Martin Carlsson stolt mottog utmärkelsen. Accumbo lanserade […]

Läs mer Pil åt höger

Accumbo uppmärksammas i världen

Den internationella tidskriften The Journal of mHealth uppmärksammar årligen de mest innovativa e-hälsobolagen på sin lista Global Digital Health 100. […]

Läs mer Pil åt höger

Debatt: Det behövs ett nytt nationellt system för digital kronikervård

Blodtrycksdoktorns vd Jonas Wohlin skriver tillsammans med Jakob Dahlberg, vd på Joint Academy, i Dagens Samhälle om dialogerna som inletts […]

Läs mer Pil åt höger

Blodtrycksdoktorn går ut med nationell kampanj för att hjälpa fler

Högt blodtryck är den enskilt största orsaken till hjärt-kärlsjukdom och förtida död i världen. Bara i Sverige lever 2 miljoner […]

Läs mer Pil åt höger

Blodtrycksdoktorn slår ett extra slag för alla hjärtan i februari

Högt blodtryck är den enskilt största faktorn som orsakar hjärt-kärlsjukdomar. Bara i Sverige har cirka 2 miljoner människor högt blodtryck […]

Läs mer Pil åt höger

Blodtrycksdoktorn och Apotek Hjärtat i samarbete för att fler ska få koll på sitt blodtryck

I Sverige lever över 2,3 miljoner svenskar med sjukdomen högt blodtryck. Ungefär 1,8 miljoner av dem saknar diagnos eller korrekt […]

Läs mer Pil åt höger