Blodtrycksdoktorn och Apotek Hjärtat i samarbete för att fler ska få koll på sitt blodtryck

Poster för samarbete mellan Blodtrycksdoktorn och Apotek Hjärtat

I Sverige lever över 2,3 miljoner svenskar med sjukdomen högt blodtryck. Ungefär 1,8 miljoner av dem saknar diagnos eller korrekt behandling. Obehandlat högt blodtryck orsakar hälften av all hjärtkärlsjukdom och nästan en femtedel av alla dödsfall i Sverige. 

Samtidigt visar forskning att det i Sverige i genomsnitt tar fem år från att man identifierar ett högt blodtryck tills dess att man är färdigutredd och har påbörjat behandling.

Blodtrycksdoktorn och Apotek Hjärtat lanserar därför gemensamt en ny tjänst för att ge fler tillgång till professionell blodtrycksmätning och därefter vid behov snabb utredning och effektiv behandling.

– Vi har tagit fram en ny unik tjänst där man enkelt kan mäta sitt blodtryck inne på utvalda Apotek Hjärtat med hjälp av en surfplatta och en Bluetooth-kopplad blodtrycksmätare. Kunden får en personlig rekommendation baserat på blodtrycket och en mängd andra faktorer. De som uppmäter ett högt blodtryck kan genomföra en komplett utredning på mindre än två veckor och därefter vid behov påbörja behandling,säger Jonas Wohlin VD på Blodtrycksdoktorn.

– På våra apotek möter vi varje dag tusentals människor som hämtar ut medicin mot högt blodtryck, en sjukdom som obehandlad ökar risken för stroke och hjärtinfarkt. Tyvärr är det väldigt många som går runt med högt blodtryck utan att veta om det. Genom vårt samarbete med Blodtrycksdoktorn vill vi hjälpa fler att i god tid upptäcka förhöjt blodtryck och proaktivt, genom livsstilsförändringar, minska risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, säger Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat.

Liknande artiklar

Accumbo uppmärksammas i världen

Den internationella tidskriften The Journal of mHealth uppmärksammar årligen de mest innovativa e-hälsobolagen på sin lista Global Digital Health 100. […]

Läs mer Pil åt höger

Debatt: Det behövs ett nytt nationellt system för digital kronikervård

Blodtrycksdoktorns vd Jonas Wohlin skriver tillsammans med Jakob Dahlberg, vd på Joint Academy i Dagens Samhälle om dialogerna som inletts […]

Läs mer Pil åt höger

Blodtrycksdoktorn går ut med nationell kampanj för att hjälpa fler

Högt blodtryck är den enskilt största orsaken till hjärt-kärlsjukdom och förtida död i världen. Bara i Sverige lever 2 miljoner […]

Läs mer Pil åt höger

Blodtrycksdoktorn slår ett extra slag för alla hjärtan i februari

Högt blodtryck är den enskilt största faktorn som orsakar hjärt-kärlsjukdomar. Bara i Sverige har cirka 2 miljoner människor högt blodtryck […]

Läs mer Pil åt höger

Det snackas för lite om högt blodtryck, ”the silent killer”

Idag är det World Hypertension Day och det är därmed naturligt att lyfta problemen med högt blodtryck. Dock bör ämnet vara högaktuellt […]

Läs mer Pil åt höger

Världens största studie på digital hypertonivård

Blodtrycksdoktorns studie visar att digital behandling av högt blodtryck och andra kardiovaskulära riskfaktorer ger goda behandlingsresultat över lång tid   2,3 […]

Läs mer Pil åt höger