Jag har en Android-telefon och kan inte registrera en blodtrycksmätning i appen. Vad går fel?

För att registrera en blodtrycksmätning i appen behöver du både ha Bluetooth och Platstjänster aktiverat om du använder appen på en Android-telefon.

Problemet med att din blodtrycksmätare inte kopplar till appen kan även bero på att appen inte har tillgång till platstjänster. Det kan du ändra på följande vis:

1. Öppna appen Inställningar på telefonen.
2. Tryck på Plats > Appbehörighet.
• Om du inte ser alternativet Plats trycker du på Säkerhet och plats > Plats.
• Om du har en jobbprofil trycker du på Avancerat > Plats.
3. Under Tillåts alltid och Tillåt bara vid användning ser du vilka appar som kan använda telefonens plats.
4. Om du vill ändra appens behörighet trycker du på den och väljer platsåtkomst för appen. Välj Blodtrycksdoktorn och tillåt att appen får tillgång till plats.

Gå sedan in i appen, tryck på ”Mät blodtryck”, ”Alternativ mätning” och ”Redan avslappnad”. Starta din mätare på startknappen. Nu bör ett bultande hjärta dyka upp på skärmen i din telefon.