Varför mäta två gånger vid varje tillfälle?

Vid varje mättillfälle mäter du två gånger med en minuts mellanrum. Mätaren räknar ut medelvärdet på dina två mätningar och detta mätvärde loggas i din app. Skulle det skilja mycket mellan dina mätvärden kan du bli ombedd att mäta ytterligare en gång.

Denna åtgärd liksom alla grundliga instruktioner kring hur du ska mäta ditt blodtryck är till för att få så korrekta mätvärden som möjligt att grunda din behandling på.