Sandra: Här gör jag allting hemma i lugn och ro.

Sandra uppskattar att hon slipper långa väntetider och kan mäta hemma i lugn och ro.