Hur betalar jag för Blodtrycksdoktorn?

För närvarande är patientavgiften 0 kr och du som patient betalar alltså inte för att nyttja Blodtrycksdoktorn. Vården finansieras av skattemedel.