Henrik: Det är lätt och enkelt att få det att fungera