Förändringsprocess

Vad innebär det egentligen att genomföra en förändring och hur kan en förändringsprocess se ut?

Förändringsprocess

Förändring

Även om du bestämt dig för att genomföra en förändring, som exempelvis att utöva mer mindfulness, vara snällare mot dig själv, motionera mer eller minska din arbetsbörda så kan en förändring vara svår att genomföra. Vi är vanemänniskor och det lättaste för oss är att fortsätta göra som vi alltid har gjort eftersom det är det vi känner till och är bekväma med.

Låt det ta tid

Vid en förändring vill vi ofta se snabba resultat för att hålla motivationen uppe. Om saker tar tid eller om man faller tillbaka i gamla vanor är det lätt att bli besviken och ge upp. Men förändring måste få ta lite tid och kräver tålamod.

Förändringshjulet

Ett pariserhjul mot en blå himmel.

Förändringshjulet är en modell som beskriver en förändringsprocess som många av oss går igenom när vi ska genomgå en förändring. Förändringshjulet består i regel av fem-sex faser:

Före övervägandet – Du överväger inte ens en förändring, även om du vet att du borde.

Övervägandet – Du inser att du behöver genomföra en förändring. Du funderar på för- och nackdelar kring detta och kan känna dig ambivalent. 

Beslut/förberedelser – Du har beslutat dig för att genomföra en förändring. Det kan uppstå blandade känslor kring detta då man inte vet hur det kommer att gå och för att man ger sig ut på okänt vatten. Här lägger du upp en plan för hur du ska genomföra förändringen och vad du vill uppnå.

Genomförandet – Förändringen genomförs. Hur länge denna fas pågår beror på dig som individ och på vilken typ av förändring som genomförs. Räkna med minst två månader då det tar tid för en förändring att bli en vana. När förändringen blivit en vana så är det lättare att bibehålla den i nästa fas.

Bibehållandet – Du har genomfört förändringen och ska bibehålla den. I denna fas kan mindre återfall ske. Om återfallen inte är större än att du snabbt hittar tillbaka till banan igen så har du goda förutsättningar för att detta ska bli en bestående förändring. Om återfallen är större hamnar du i sjätte fasen, återfallet.

 Återfall – Du har fallit tillbaka i gamla vanor. Detta innebär att du får börja om från början med förändringshjulet. Här är det lätt att bli besviken på sig själv och känna hopplöshet. Det är då viktigt att komma ihåg att det är vanligt att man, i en förändringsprocess, kan behöva gå igenom förändringshjulet ett antal gånger innan den tänkta förändringen blir bestående. Ge därför inte upp efter ett återfall utan samla ny energi och börja om.

Kom ihåg att vara snäll mot dig själv och att förändring tar tid.

Liknande artiklar

Henrik: Det är lätt och enkelt att få det att fungera

Se när Henrik berättar om sin erfarenhet av att ta kontroll över blodtrycket med hjälp av Blodtrycksdoktorn.

Läs mer Pil åt höger

Sandra: Här gör jag allting hemma i lugn och ro

Se när Sandra berättar om sin erfarenhet av att ta kontroll över blodtrycket med hjälp av Blodtrycksdoktorn.

Läs mer Pil åt höger

Göran: Ett smart sätt att kommunicera med en läkare

Se när Göran berättar om sin erfarenhet av att ta kontroll över blodtrycket med hjälp av Blodtrycksdoktorn.

Läs mer Pil åt höger

Josefin: Mina blodtrycksvärden har förändrats radikalt

Se när Josefin berättar om sin erfarenhet av att ta kontroll över blodtrycket med hjälp av Blodtrycksdoktorn.

Läs mer Pil åt höger

Inara: ”Blodtrycksdoktorn tog mig på allvar”

Vårdcentralen trodde att det var fel på blodtrycksmätaren, men Inara gav sig inte. Efter en lång tid med högt blodtryck […]

Läs mer Pil åt höger

Nyårslöfte 2023 – var snäll mot dig själv!

I år tänker vi lite nytt och uppmanar er till att inte avge något traditionellt nyårslöfte! Vi satsar på att detta får bli ett år då vi ska vara snälla mot oss själva. På så sätt blir det mycket roligare och lättare att nå våra mål. Allt handlar om att försöka skapa en god balans i tillvaron.

Läs mer Pil åt höger