Varför ställer ni de initiala frågorna innan man får bli patient hos er?

Vi ställer dessa frågor därför att, om du är gravid eller redan har fått allvarligare komplikationer av ditt höga blodtryck, så krävs en annan typ av vård. Denna tjänst är just nu utvecklad för att förebygga att högt blodtryck övergår i följdsjukdomar. Vi vill hjälpa dig att sänka ditt blodtryck innan du drabbas!

Är du under 35 år så kan högt blodtryck ha många olika orsaker. Vi är inriktade på att ta hand om patienter med vanlig s.k. primär hypertoni och behöver därför sätta en åldersgräns nedåt för att vara säkra på att ge en säker och kvalitativ vård.

Läs mer från

Jag ska ut och resa. Hur gör jag?

Du tar med dig din blodtrycksmätare och mäter ditt blodtryck enligt instruktionerna du får från din läkare i appen. Vi fortsätter att hålla koll på dig och hjälpa dig var du än befinner dig!

Läs mer Pil åt höger

Hur hanterar ni mina personuppgifter och medicinska data som jag lämnar ifrån mig?

Alla uppgifter du lämnar ifrån dig i appen och alla dina värden (blodtrycksvärden och provtagningssvar) samlas i din journal hos Blodtrycksdoktorn. Vi sparar också dina personuppgifter och alla dessa uppgifter bli en del i din journal. Uppgifterna är sekretessklassade enligt journallagen och vi använder den för att ge dig bästa möjliga vård. Patientdatalagen kräver att […]

Läs mer Pil åt höger