Varför ställer ni de initiala frågorna innan man får bli patient hos er?

Vi ställer dessa frågor därför att, om du är gravid eller redan har fått allvarligare komplikationer av ditt höga blodtryck, så krävs en annan typ av vård. Denna tjänst är just nu utvecklad för att förebygga att högt blodtryck övergår i följdsjukdomar. Vi vill hjälpa dig att sänka ditt blodtryck innan du drabbas!

Är du under 35 år så kan högt blodtryck ha många olika orsaker. Vi är inriktade på att ta hand om patienter med vanlig s.k. primär hypertoni och behöver därför sätta en åldersgräns nedåt för att vara säkra på att ge en säker och kvalitativ vård.
Är du över 75 år erbjuder vi just nu inte heller denna tjänst. Äldre personer har ofta flera sjukdomar och komplexa behov av medicinsk vård och omsorg. Vi arbetar dock på att integrera vår lösning med den offentliga vården så att även fler äldre personer ska kunna erbjudas vår tjänst med effektiv blodtrycksbehandling.