Varför är det på just det här sättet som högt blodtryck ska behandlas? Referenser

Forskning* visar att det är med vår metod, där du mäter ditt blodtryck ofta hemma, som högt blodtryck ska hanteras. Vår behandlingsmodell ger helt enkelt en bättre vård. Bättre för dig. Bättre för sjukvården. Och bättre för samhället. Vår tjänst är helt individbaserad, med kontinuerlig övervakning av blodtrycket och snabba åtgärder vid behov. Det ger effektivare vård, en friskare framtid för dig med högt blodtryck och klart mindre risk för komplikationer och följdsjukdomar. Helt enkelt en mycket större trygghet för dig.

* Flera studier visar att patienter som själva mäter sitt blodtryck i hemmet och genom e-vård får hjälp och råd om medicinändringar av en läkare får bättre blodtryck än i traditionell vård. En av världens mest välrenommerade medicinska tidskrifter The Lancet publicerade i februari 2018 en artikel där telemedicinsk vägledning i kombination med hemblodtrycksmätning visade sig vara klart bättre än traditionell vård av högt blodtryck. Rietzschel ER, De Buyzere ML. Hypertension: time for doctors to switch the driver’s seat? Hypertension: time for doctors to switch the driver’s seat? Lancet. 2018 Mar 10;391(10124):914-916. Andra studier är;

McManus RJ, Mant J, Franssen M, et al. Efficacy of self-monitored blood pressure, with or without telemonitoring, for titration of antihypertensive medication (TASMINH4): an unmasked randomised controlled trial. Lancet. 2018 Mar 10;391(10124):949-959.

Roy R Champion Jr., Zachary Rice, Emran Rouf, Scott & White Health Plan, Temple, TX. Improving the Management of Hypertension for Adults: The Impact of Home Blood Pressure Monitoring and Lessons Learned from a System Level Hypertension Control Initiative. American Heart Association Joint Hypertension 2018 Scientific Sessions (HYP): Poster 351. Presented September 8, 2018. Läs artikel (kräver inlogg)

Hemblodtrycksmätning av patienten utanför sjukvården rekommenderas därför numera i nationella och internationella riktlinjer för behandling av hypertoni:

Svenska Läkemedelsboken om Hypertoni; Kristina Bengtsson Boström, Närhälsan Billingen Vårdcentral, FoU centrum Skaraborg, Skövde, Karin Manhem, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg: Läs artikel

2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension  Bryan Williams, Giuseppe Mancia, Wilko Spiering et.al. European Heart Journal, Volume 39, Issue 33, 1 September 2018, Pages 3021–3104.

Endast en liten del, ca 10-15 % av alla hypertonipatienter har ett blodtryck som kontrolleras och behandlas på ett bra sätt i traditionell vård, dvs når sitt målblodtryck. FYSS 2018, Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, Läkartidningen förlag AB. FYSS refererar bland annat till dessa artiklar:

Mancia G, De Backer G, Dominiczak A, et al. 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens. 2007;25(6):1105-87.  

 Börjesson M, Dahlöf B. Fysisk aktivitet har en nyckelroll i hypertonibehandlingen. Läkartidningen. 2005;102:123-9. 
Wolf-Meier K, Cooper RS, Kramer H, et al. Hypertension treatment and control in five European countries, Canada, and the United States. Hypertension. 2004;43:10-7.  

Läs mer från

Jag ska ut och resa. Hur gör jag?

Du tar med dig din blodtrycksmätare och mäter ditt blodtryck enligt instruktionerna du får från din läkare i appen. Vi fortsätter att hålla koll på dig och hjälpa dig var du än befinner dig!

Läs mer Pil åt höger

Hur hanterar ni mina personuppgifter och medicinska data som jag lämnar ifrån mig?

Alla uppgifter du lämnar ifrån dig i appen och alla dina värden (blodtrycksvärden och provtagningssvar) samlas i din journal hos Blodtrycksdoktorn. Vi sparar också dina personuppgifter och alla dessa uppgifter bli en del i din journal. Uppgifterna är sekretessklassade enligt journallagen och vi använder den för att ge dig bästa möjliga vård. Patientdatalagen kräver att […]

Läs mer Pil åt höger