Varför är det på just det här sättet som högt blodtryck ska behandlas?

Forskning* visar att det är med vår metod, där du mäter ditt blodtryck ofta hemma, som högt blodtryck ska hanteras. Vår behandlingsmodell ger helt enkelt en bättre vård. Bättre för dig. Bättre för sjukvården. Och bättre för samhället. Vår tjänst är helt individbaserad, med kontinuerlig övervakning av blodtrycket och snabba åtgärder vid behov. Det ger effektivare vård, en friskare framtid för dig med högt blodtryck och klart mindre risk för komplikationer och följdsjukdomar. Helt enkelt en mycket större trygghet för dig.

* Flera studier visar att patienter som själva mäter sitt blodtryck i hemmet och genom e-vård får hjälp och råd om medicinändringar av en läkare får bättre blodtryck än i traditionell vård. En av världens mest välrenommerade medicinska tidskrifter The Lancet publicerade i februari 2018 en artikel där telemedicinsk vägledning i kombination med hemblodtrycksmätning visade sig vara klart bättre än traditionell vård av högt blodtryck. Rietzschel ER, De Buyzere ML. Hypertension: time for doctors to switch the driver’s seat? Hypertension: time for doctors to switch the driver’s seat? Lancet. 2018 Mar 10;391(10124):914-916. Andra studier är;

McManus RJ, Mant J, Franssen M, et al. Efficacy of self-monitored blood pressure, with or without telemonitoring, for titration of antihypertensive medication (TASMINH4): an unmasked randomised controlled trial. Lancet. 2018 Mar 10;391(10124):949-959.

Roy R Champion Jr., Zachary Rice, Emran Rouf, Scott & White Health Plan, Temple, TX. Improving the Management of Hypertension for Adults: The Impact of Home Blood Pressure Monitoring and Lessons Learned from a System Level Hypertension Control Initiative. American Heart Association Joint Hypertension 2018 Scientific Sessions (HYP): Poster 351. Presented September 8, 2018. Läs artikel (kräver inlogg)

Hemblodtrycksmätning av patienten utanför sjukvården rekommenderas därför numera i nationella och internationella riktlinjer för behandling av hypertoni:

Svenska Läkemedelsboken om Hypertoni; Kristina Bengtsson Boström, Närhälsan Billingen Vårdcentral, FoU centrum Skaraborg, Skövde, Karin Manhem, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg: Läs artikel

2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension  Bryan Williams, Giuseppe Mancia, Wilko Spiering et.al. European Heart Journal, Volume 39, Issue 33, 1 September 2018, Pages 3021–3104.

Endast en liten del, ca 10-15 % av alla hypertonipatienter har ett blodtryck som kontrolleras och behandlas på ett bra sätt i traditionell vård, dvs når sitt målblodtryck. FYSS 2018, Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, Läkartidningen förlag AB. FYSS refererar bland annat till dessa artiklar:

Mancia G, De Backer G, Dominiczak A, et al. 2007 Guidelines for the Management of Arterial Hypertension: The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens. 2007;25(6):1105-87.  

 Börjesson M, Dahlöf B. Fysisk aktivitet har en nyckelroll i hypertonibehandlingen. Läkartidningen. 2005;102:123-9. 
Wolf-Meier K, Cooper RS, Kramer H, et al. Hypertension treatment and control in five European countries, Canada, and the United States. Hypertension. 2004;43:10-7.  

Liknande artiklar

Jag ska ut och resa. Hur gör jag?

Du tar med dig din blodtrycksmätare och mäter ditt blodtryck enligt instruktionerna du får från din läkare i appen. Vi […]

Läs mer Pil åt höger

Hur hanterar ni mina personuppgifter och medicinska data som jag lämnar ifrån mig?

Alla uppgifter du lämnar ifrån dig i appen och alla dina värden (blodtrycksvärden och provtagningssvar) samlas i din journal hos […]

Läs mer Pil åt höger

Jag har inte fått min blodtrycksmätare hemskickad. Vad gör jag?

När du startar din utredning eller behandling för högt blodtryck får du godkänna att blodtrycksmätaren skickas. Om du har frågor […]

Läs mer Pil åt höger

Varför är det viktigt att mäta blodtrycket på ett visst sätt?

Det är väldigt viktigt att blodtrycksmätaren passar din arm, sitter på rätt sätt och att mätningarna utförs på samma sätt […]

Läs mer Pil åt höger

Kan jag och min vän/fru/man/sambo/partner använda samma blodtrycksmätare men i olika konton?

För att säkerställa att en mätare i rätt storlek används och att rätt data och mätvärden hamnar i rätt persons […]

Läs mer Pil åt höger

Varför ställer ni de initiala frågorna innan man får bli patient hos er?

Vi ställer dessa frågor då det är viktigt att säkerställa att den vård och behandling som skall ges till en […]

Läs mer Pil åt höger