Hur får jag veta vilken behandling min patient får hos er?

Via Förskrivarkollen kan du vid behov se vilka mediciner vi förskrivit och vi kan på samma sätt se patientens förskrivningar från er och andra vårdgivare. Erfarenhetsmässigt så sker dock kommunikationen ofta via patienten själv, vilket brukar fungerar mycket bra.

Läs mer från

Vilka patienter kan Blodtrycksdoktorn ta emot?

Vi kan behandla patienter med hypertonidiagnos, som är 35 år och äldre, som inte är gravida och som inte har känd hjärt-kärlsjukdom eller behandlingskrävande njursvikt.

Läs mer Pil åt höger

Vad kostar det att vara patient hos Blodtrycksdoktorn?

Läkarkontroller, som inte innefattar receptförnyelse eller nyförskrivning av medicin, omfattas av en patientavgift om 100 kr. I normalfallet har en patient hos Blodtrycksdoktorn 2-4 läkarkontroller per år. Högkostnadsskydd gäller.

Läs mer Pil åt höger