Det lönar sig verkligen att sänka blodtrycket

Bild på en läkare i vinröd uniform med ett stetoskop runt halsen mot en ljusrosa bakgrund.
Ghassan Darwiche, docent och chefsläkare på Blodtrycksdoktorn

Stora risker med ett obehandlat blodtryck

Om man går en längre tid med obehandlat högt blodtryck så riskerar man skador på hjärta, hjärna och kärlsystem. Risken för skador på dessa organ ökar ju fler andra riskfaktorer man har. Exempel på sådana riskfaktorer är övervikt, osund kosthållning, hög alkoholkonsumtion, diabetes, höga kolesterolvärden, rökning och stillasittande livsstil.
Även ålder, kön och arvsanlag för hjärt- och kärlsjukdom är riskfaktorer, dock sådana man inte själv kan påverka. Det är alltså oerhört viktigt att ett högt blodtryck upptäcks och behandlas.

Hur behandlar man ett högt blodtryck?

Högt blodtryck behandlas i första hand med förändrade livsstilsvanor såsom förändrad kost, viktnedgång, minskat alkoholintag, minskad stress och ökad motion. Ofta behövs också blodtrycksmediciner för att sänka blodtrycket till en lämplig nivå. Det finns många olika blodtryckssänkande läkemedel som sänker blodtrycket effektivt.
Blodtryckssänkande behandling medför samma riskminskning för hjärt–kärlsjukdom hos både kvinnor och män.

Vad innebär ett sänkt blodtryck?

Sänks övertrycket (det systoliska blodtrycket) med 10 mmHg och undertrycket (det diastoliska blodtrycket) med 5 mmHg minskar det risken för att insjukna i stroke/slaganfall med hela 35% och för akut hjärtsjukdom med 20%. Dessutom finns tydliga positiva samband mellan ett sänkt blodtryck och minskad risk för kronisk njursjukdom och demens.

Det lönar sig verkligen att sänka blodtrycket!
Ghassan Darwiche, docent och läkare på Blodtrycksdoktorn

Liknande artiklar

Vikten av att behandla högt blodtryck

Högt blodtryck är vanligt men också farligt Högt blodtryck, eller hypertoni som det också kallas, är världens största kroniska sjukdom […]

Läs mer Pil åt höger

DASH – Kosten som har positiv påverkan på blodtrycket

Många vill sänka sitt blodtryck utan mediciner. DASH står för Dietary Approaches to Stop Hypertension. Det är en kost som […]

Läs mer Pil åt höger