Vad kostar det att använda Blodtrycksdoktorn?

Accumbo AB, som står bakom vårdkonceptet Blodtrycksdoktorn, är en registrerad vårdgivare som genom landstingsavtal kan erbjuda dig vård via det fria vårdvalet med patientavgift.  Patientavgiften är för närvarande 0 kronor så du som patient betalar alltså inte för att använda Blodtrycksdoktorn. Vården finansieras av skattemedel.

Din vård hos Blodtrycksdoktorn är kontinuerlig, dvs den pågår ständigt via appen, dina blodtrycksmätningar och läkarbevakning. Blodtrycksdoktorn gör också större digitala 3-månadersavstämningar med uppföljning av din måluppfyllnad, ditt hälsotillstånd och din medicinering.