Vad beror högt blodtryck på?

Vad högt blodtryck beror på är inte riktigt klarlagt. Det finns dock faktorer (riskfaktorer) som ökar risken för att man ska drabbas av högt blodtryck. Att röka, vara fysiskt inaktiv, stressa, dricka mycket alkohol och att äta en ohälsosam kost med mycket salt gör att blodtrycket stiger. Vissa sjukdomar förekommer ofta tillsammans med högt blodtryck. Individer som har övervikt och fetma liksom diabetes och förhöjda blodfetter drabbas ofta av förhöjt blodtryck. Äldre individer har betydligt oftare högt blodtryck än yngre. Till viss del är högt blodtryck ärftligt. Har dina föräldrar eller syskon högt blodtryck kan även du ha ökad risk.

Liknande artiklar

Är högt blodtryck en hjärtsjukdom?

Nej, högt blodtryck är inte egentligen en hjärtsjukdom, men ett långvarigt förhöjt blodtryck orsakar skador på blodkärl och hjärta och […]

Läs mer Pil åt höger

Är högt blodtryck en sjukdom?

Ja, det är inte normalt att ha förhöjt blodtryck (hypertoni). Ett mycket lätt förhöjt blodtryck brukar dock ibland inte ses […]

Läs mer Pil åt höger

Är högt blodtryck ärftligt?

Ja, till viss del är högt blodtryck ärftligt. När någon får högt blodtryck är detta oftast en kombination av omgivningsfaktorer […]

Läs mer Pil åt höger

Orsaker till högt blodtryck?

Blodtrycket beror på en kombination av hjärtats slagkraft och vilket motstånd som finns i blodkärlen. Högt blodtryck (hypertoni) brukar indelas […]

Läs mer Pil åt höger

Högt blodtryck under graviditeten?

Det är relativt vanligt att kvinnor får högt blodtryck under graviditeten. Risken ökar om den blivande mamman är äldre, väntar […]

Läs mer Pil åt höger

Vilka mediciner ger högt blodtryck?

Det finns flera mediciner som kan ge högt blodtryck. Exempel är flera vanliga värktabletter som ibland kan ge högt blodtryck […]

Läs mer Pil åt höger