Press & Vetenskapliga publikationer

Våra vetenskapliga publikationer

1. A pilot study of hypertension management using a telemedicine treatment approach

Vår Proof of Concept studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Blood Pressure Monitoring 2020, 25:18–21.

Sammanfattning av studien:

I studien undersöktes 172 svenska patienter med hypertoni som redan var behandlade sedan drygt 2 år för sin blodtryckssjukdom. Patienterna behandlades med hemblodtrycksmätning och Accumbos medicintekniska system som möjliggjorde kontinuerlig kommunikation mellan läkare och patient via en smarttelefonapplikation. Hos patienter med förhöjd blodtrycksnivå förbättrades blodtrycket signifikant och för låga blodtrycksnivåer undveks hos patienter med besvärande yrsel. Patienterna var mycket nöjda med behandlingen och upplevde inga tekniska problemmed systemet. Studien var godkänd av regionala etikgranskningsnämnden vid Linköpings Universitet. Abstract finns här https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31658109

Artikel i Blood Pressure Monitor

2. Using mobile health technology (mHealth) to increase knowledge about hypertensive patients requests and health behaviors. Publicerad september 2019 i den vetenskapliga tidskriften Hypertension vol 74, issue Suppl 1.

Presentationen belönad med posterpris vid American Heart Hypertension congress Hypertension 2019 Scientific Sessions, New Orleans 2019.

Abstract P2058: Using Mobile Health Technology to Increase Knowledge About Hypertensive Patients Requests and Health Behaviors

Sammanfattning av studien:

Syftet med den här studien var att använda Acumbos system för att undersöka patienternas uppfattning om hur hypertoni påverkade deras liv.

Målgruppen var patienter hos Blodtrycksdoktorn med primär hypertoni utan diabetes eller större kardiovaskulära komplikationer som bodde i Stockholm, Sverige (män / kvinnor 132/153, medelålder 58 år). Ett frågeformulär fylldes elektroniskt. Slutsatsen av studien var att få patienter (endast 37%) som behandlats inom den traditionella vården hade fått individuella livsstilsråd. En majoritet av patienterna hade en önskan om viktminskning och ökad fysisk aktivitet. De flesta patienter var medvetna om komplikationerna av hypertoni och användningen av alternativa terapier som kosttillskott och hälso- och livsstilsappar var mycket vanliga.

Poster New Orleans

PDFslides New Orleans

3. A prospective trial of hypertension management using a telemedicine treatment approach. Presentation på den vetenskapliga kongressen Patient Centered Meeting on Diabetes, Dyslipidemia and Hypertension, Okt, 2019 – 03 Nov, 2019, Wien 2019.

Presentation Vienna hypertension congress 3 nov 2019 (1)

4. BLOOD PRESSURE DOCTOR – A NEW EVIDENCE-BASED EFFECTIVE DIGITAL CARE SYSTEM FOR HYPERTENSION TREATMENT USING TELEMEDICINE AND MOBILE HEALTH TECHNOLOGY

Presentation ATTD, Advanced Technologies and Treatments for Diabetes, Madrid Spain 19-22 Feb 2020. 437 / Abstract ID 481
Diabetes Technology & Therapeutics.Feb 2020.A-1-A-250.http://doi.org/10.1089/dia.2020.2525.abstracts

Poster ATTD congress Madrid 2019 Blood pressure doctor

Nyheter och pressreleaser

2020-09-24

Jonas Wohlin ny vd för Accumbo

Den digitala vårdgivaren Accumbo AB har rekryterat vårdentreprenören Jonas Wohlin som ny VD. Bolaget, som är specialiserat på behandling av patienter med högt blodtryck, ser en kraftigt ökad efterfrågan och stora möjligheter till fortsatt expansion.

Accumbos tjänst ”Blodtrycksdoktorn” som lanserades 2019 är den första digitala vårdtjänsten för behandling högt blodtryck. Tjänsten innefattar bland annat löpande uppföljning av blodtrycket, regelbunden läkarkontakt och individuella råd om livsstilsförändringar – allt via en app på mobilen. Flera vetenskapliga utvärderingar har visat att metoden är överlägsen traditionell vård i att normalisera blodtrycket.

  • Att förändra och förbättra vården med stöd av teknik har varit min passion i över ett decennium. Accumbo erbjuder en världsunik tjänst med fantastiska medicinska resultat. Men Accumbo representerar också ett nytt sätt att bedriva sjukvård för kroniskt sjuka patienter som visar vägen in i framtiden, säger Jonas Wohlin.

Coronakrisen har inneburit en knuff framåt för digitala vårdtjänster. För Accumbo har detta blivit tydligt genom en kraftigt ökad inströmning av nya patienter. Bolaget växlar nu upp tempot ytterligare.

  • Mycket goda kliniska resultat, patienter som uppger att de är tryggare efter att de börjat använda tjänsten och att många nya patienter nu strömmar till är alla viktiga kvitton på att vi gör rätt saker. Nu ska vi lägga in ytterligare några växlar säger Jonas Wohlin.

Jonas Wohlin har lång erfarenhet från att etablera och leda organisationer i hälso- och sjukvården och kommer senast från rollen som VD för healthtechbolaget Ivbar. Han har tidigare bland annat arbetat med etableringen av Global Health Partner i Norden och i Mellanöstern samt etableringen av välgörenhetsorganisationen Operation Smile i Sverige. Wohlin är också forskare på Karolinska Institutet.

Wohlin tar över vd rollen från Pontus Bodelsson som valt att stiga av, men som stannar kvar som styrelseledamot i bolaget.

  • Jag och styrelsen känner stor tacksamhet över det sätt som Pontus Bodelsson har lett bolaget på, genom en utmanande etableringsfas, säger styrelseordförande Christian W Jansson och fortsätter: Jonas Wohlin har, med sitt stora kunnande och starka driv, mycket goda förutsättningar att göra ett redan starkt företag ännu bättre. Jag är mycket glad att vi lyckats få med honom på den här resan,

 

 

 

2019-12-19

Accumbo skapar Diabetesdoktorn tillsammans med börsbolaget Brighter

Accumbo introducerade under 2019 Sveriges första digitala vårdtjänst för högt blodtryck – Blodtrycksdoktorn. Folksjukdomarna högt blodtryck, diabetes, höga blodfetter och fetma hänger ihop och innebär stora utmaningar för vården och ekonomin i hela världen. Accumbo samarbetar med Brighter för att introducera en digital vårdtjänst för diabetes – Diabetesdoktorn.

Pressmeddelande 2019-12-19.

 

2019-11-21

Globala möjligheter för Accumbo

Den digitala vårdgivaren Accumbo AB växlar upp genom att ta in börsnoterade Brighter AB som delägare och samarbetspartner. Samtidigt visar nu en forskningsrapport att behandlingsmetoden ger en effektivare vård av patienter med högt blodtryck.

Att vår behandlingsmetod bevisats ge effektivare vård av en stor folksjukdom är förstås fantastiskt. Dessutom öppnar nu Brighter möjligheter för en diabetestjänst med global potential. Detta är definitivt en milstolpe, säger Accumbos vd Pontus Bodelsson.

Brighter AB utvecklar datadrivna lösningar för bättre behandling av kroniska sjukdomar, initialt diabetes med tjänsten Actiste®. Deras IP-plattform kan också appliceras inom flera andra sjukdomar utöver diabetes. De investerar nu 9 miljoner kronor i Accumbo AB som ger personligt anpassad behandling för kroniskt sjuka med hjälp av modern teknik. Accumbo har i år introducerat Sveriges första digitala vårdtjänst för högt blodtryck – Blodtrycksdoktorn. Folksjukdomarna högt blodtryck, diabetes, höga blodfetter och fetma hänger ihop och innebär stora utmaningar för vården och ekonomin i hela världen.

Både Accumbo och Brighter har stora ambitioner att i grunden förändra det sätt som samhället idag tar hand om kroniskt sjuka patienter, säger Henrik Norström, vd på Brighter AB. Accumbo har genom Blodtrycksdoktorn visat att behandlingsmetoden är mycket effektiv och investeringen känns som ett viktigt och logiskt steg i vår gemensamma målsättning att utveckla en motsvarande tjänst för diabetes. Genom vår internationella närvaro kan Accumbo på sikt hjälpa patienter över hela världen, säger Henrik Norström.

Tillsammans ska bolagen utveckla nya vårdtjänster med både digital och fysisk vård. Avstampet tas i Brighters diabetestjänst Actiste och Accumbos vårdtjänst för högt blodtryck. Accumbo har sedan introduktionen av Blodtrycksdoktorn vårdat två tusen patienter. Nu har en forskningsstudie av Blodtrycksdoktorns metod publicerats i den vetenskapliga tidskriften Blood Pressure Monitoring där det står klart att behandlingen är mer effektiv än traditionell vård.

I traditionell vård uppnår bara 1 av 5 patienter sitt målblodtryck trots medicinering. I den nyligen publicerade forskningsstudien av vår metod, där vi ger läkarledd sjukvård kombinerat med personligt anpassade livsstilsråd, visas att Accumbos behandlingsmetod snabbt ger goda resultat: 2 av 3 patienter når sitt målblodtryck inom 3 månader när de använder sig av Blodtrycksdoktorn. Det minskar avsevärt risken för hjärt-kärlsjukdom, säger docent Martin Carlsson, medicinskt ansvarig och grundare av Accumbo.

 

2019-10-25

Accumbos behandlingsmetod och vårdtjänst vetenskapligt belagd

Här är forskningsstudien som visar på snabba och effektiva resultat i sänkta blodtrycksnivåer, solid teknisk lösning för behandlande läkare och hög användarnöjdhet för patientappen- Blodtrycksdoktorn. Till den vetenskapliga rapporten publicerad den 25 oktober 2019 i Blood Pressure Monitoring.

 

2019-02-07

Nytt effektivare vårdkoncept för behandling av högt blodtryck

Den digitala vårdtjänsten Blodtrycksdoktorn från bolaget Accumbo AB har nu börjat ta emot patienter i Stockholm och Göteborg. Läs mer >

 

2018-06-15

Pressmeddelande – Pontus Bodelsson tar över som vd

Pressmeddelande 180615 – Pontus Bodelsson ny vd för e-hälsoföretag

Sydsvenskan 180615

 

2018-06-04

Accumbo har blivit antagna till Kalmar Science Parks inkubator

”Nu antar vi Accumbo till Kalmar Science Parks incubator. Ett högintressant e-hälsoföretag med potential att göra stor skillnad för många människor. De bygger nämligen Sveriges första digitala vårdtjänst specialanpassad för patienter med högt blodtryck.”
Läs mer på Kalmar Science Parks hemsida.