Ny effektiv behandling av övervikt

På Blodtrycksdoktorn är vi glada att kunna erbjuda en ny, effektiv metod för att hantera övervikt. Denna behandling kompletterar din nuvarande blodtrycksbehandling och ger möjlighet till betydande förbättringar av hjärthälsan, sänkt blodtryck samt förbättrad hälsa och livskvalitet.

Läkemedel mot övervikt

Den senaste generationens viktminskningsmedel, så kallade GLP-1 analoger, är ett kraftfullt och hoppfullt alternativ. Dessa läkemedel efterliknar ett hormon i kroppen som effektivt reglerar aptiten och blodsockernivåerna. Resultatet? Betydande viktminskning, förbättrad blodsockerkontroll och en minskad risk för hjärt-kärlsjukdomar.

En man, ca 30 år, med brunt hår och ljusblå t-shirt bär ett litet barn på axlarna på en strand

Bevisad effektiv viktminskning med GLP-1 analoger

 • Viktminskning: Kliniska studier har visat att patienter som använder GLP-1 analoger kan förlora i genomsnitt 5-10% av sin kroppsvikt. I vissa fall har patienter rapporterat en viktminskning på upp till 15-20% av sin kroppsvikt med långvarig användning och i kombination med livsstilsförändringar.
 • Tidsram: Märkbara viktminskningsresultat kan börja ses redan efter 12-16 veckor av behandling. För patienter som svarar på behandlingen ses fortsatt successiv viktminskning över tid.

Fördelar med viktminskning

Att gå ner i vikt kan ha många positiva effekter på din hälsa, inklusive:

 • Ökad livskvalitet: Lägre vikt leder ofta till bättre rörlighet och energinivåer, samt minskad smärta i leder och rygg.
 • Minskad risk för flera former av cancer. 
 • Förbättrat blodtryck: Många patienter upplever att deras blodtryck förbättras när de går ner i vikt, vilket kan innebära att de kan minska eller till och med sluta med sina blodtrycksmediciner.
 • Minskad belastning på hjärtat: Viktminskning kan leda till lägre belastning på hjärtat vilket minskar risken för hjärtinfarkt och stroke.
 • Positiva effekter på blodsockret: Särskilt viktigt för patienter med prediabetes och diabetes.

En kurvig kvinna, ca 30 år, står och och njuter av solen under en vandring i skogen. Biverkningar

Som med alla läkemedel kan GLP-1 analoger ge biverkningar. De vanligaste inkluderar:

 • Illamående
 • Kräkningar
 • Diarré
 • Förstoppning

Dessa biverkningar är oftast milda och brukar minska med tiden. Det är viktigt att du diskuterar eventuella biverkningar med din läkare eller sjuksköterska i appen, så att de kan hjälpa dig att hantera dem. Vi hjälper till att lindra biverkningar genom stöd med måltidsjustering, eventuella läkemedel eller medicinkalibrering.

Kostnad för behandlingen

Patientavgift för läkarbesök är 100 kr och frikort gäller. Under uppstartsfas sker ca 2 stycken läkarbesök och sedan cirka var tredje månad. Vi tar inga abonnemangsavgifter. Månadskostnaden för medicinerna kan uppgå till 2500 kr per månad. I takt med att din vikt minskar kan din dos justeras, vilket leder till att kostnaderna minskar. 

Vi hjälper dig hela vägen

Vi på Blodtrycksdoktorn är här för att stödja dig genom hela behandlingsprocessen och hjälper dig att hitta lösningar som fungerar bäst för dig. Tveka inte att kontakta din sjuksköterska i appen för mer information om hur moderna läkemedel för viktminskning fungerar. Vi kan hjälpa dig att uppnå dina viktminskningsmål och förbättra din blodtryckskontroll. Din hälsa är vår högsta prioritet!