Hur ska jag förstå olika koder i displayen på blodtrycksmätaren?

Så här tolkar du koderna:

Problem: Displayen visar ”Er P”.

Orsak: Manschetten blåses inte upp, sannolikt för att mätaren sitter  alldeles för hårt/alldeles för löst. Batterinivån kan även vara låg.

Lösning:  Rätta till manschetten och försök igen. Ladda mätaren.

 

Problem: Displayen visar ”Er 1”.

Orsak: Manschetten töms för fort för att din mätare sitter för hårt på armen.

Lösning: Rätta till manschetten och försök igen.

 

Problem: Displayen visar ”Er 2”.

Orsak: Antingen – Du har rört dig under mätningen eller signalstörning.

Lösning: Antingen – Sitt stilla eller vid signalstörning – Flytta undan störkällor som t ex mobiler, magneter.

 

Problem: Displayen visar ”Er 3”.

Orsak: Felaktigt resultat.

Lösning: Gör om mätningen.

 

Problem: Displayen fungerar inte när du trycker på START/STOP.

Orsak: Är batteriet urladdat?

Lösning: Ladda batteriet.