Frågor om denna blodtrycksmätare

Tips vid problem med mätaren
Hur ska jag förstå olika koder i displayen på blodtrycksmätaren?