Frågor om denna blodtrycksmätare

Hur ska jag förstå olika koder i displayen på blodtrycksmätaren?
Min mätare verkar inte fungera. Vad gör jag?