Frågor och svar

Intresserad av referenser?

1. Europeiska riktlinjer om högt blodtryck. 2013 ESH/ESC Practice Guidelines for the Management of Arterial Hypertension. Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension and the European Society of Cardiology. Blood Press. 2014 Mancia G et al.

2. Amerikanska riktlinjer om högt blodtryck 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines J Am Coll Cardiol. 2017 Whelton PK et al.

3. Efficacy of self-monitored blood pressure, with or without telemonitoring, for titration of antihypertensive medication (TASMINH4): an unmasked randomised controlled trial. Publicerad online i The Lancet 27 februari 2018. DOI: 10.1016/S0140-6736(18)30309-X. McManus R et al.

4. Svenska läkemedelsboken om högt blodtryck https://lakemedelsboken.se/kapitel/hjarta-karl/hypertoni.html

5. Skrift om högt blodtryck från Hjärt-Lungfonden https://www.hjart-lungfonden.se/Sjukdomar/Halsa/Hogt-blodtryck/

6. Hjärtrapporten 2017 från Hjärt-Lungfonden

7. FYSS 2017. Fysisk aktivitet vid hypertoni. Sid 412-421

8. 1177 Vårdguiden. Högt blodtryck. https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hogt-blodtryck/

Gå med i vårt nyhetsbrev! Varannan vecka skickar vi ut intressant information för dig med högt blodtryck.

Anmäl dig här


Nu lanserar vi appen Blodtrycksdoktorn!

Gör en livsstilsförändring tillsammans med oss! Att börja med kontinuerlig blodtryckskontroll ger dig ett friskare liv. Vi finns med dig och hjälper dig hela vägen!

×

Kontakta oss