Varför tar ni bara in “friska” patienter i tjänsten?

En frisk individ har inte högt blodtryck. Högt blodtryck ger dock oftast inga symptom men  är mycket allvarligt och kan leda till svåra komplikationer och följdsjukdomar om det inte behandlas på rätt sätt. Högt blodtryck är den enskilt största risken att drabbas av hjärt/kärl-sjukdom. Individer som redan drabbats av svårare komplikationer behöver en annan typ av vård. Vi är mycket måna om att ge en säker och högkvalitativ vård och just nu inriktade på att minska risken för allvarliga komplikationer hos människor med högt blodtryck. Högt blodtryck är den största riskfaktorn för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom och vi tar vårt uppdrag, att försöka förhindra att så sker, på största allvar. 

Läs mer från

Jag ska ut och resa. Hur gör jag?

Du tar med dig din blodtrycksmätare och mäter ditt blodtryck enligt instruktionerna du får från din läkare i appen. Vi fortsätter att hålla koll på dig och hjälpa dig var du än befinner dig!

Läs mer Pil åt höger

Hur hanterar ni mina personuppgifter och medicinska data som jag lämnar ifrån mig?

Alla uppgifter du lämnar ifrån dig i appen och alla dina värden (blodtrycksvärden och provtagningssvar) samlas i din journal hos Blodtrycksdoktorn. Vi sparar också dina personuppgifter och alla dessa uppgifter bli en del i din journal. Uppgifterna är sekretessklassade enligt journallagen och vi använder den för att ge dig bästa möjliga vård. Patientdatalagen kräver att […]

Läs mer Pil åt höger