Varför tar ni bara in “friska” patienter i tjänsten?

En frisk individ har inte högt blodtryck. Högt blodtryck ger dock oftast inga symptom men  är mycket allvarligt och kan leda till svåra komplikationer och följdsjukdomar om det inte behandlas på rätt sätt. Högt blodtryck är den enskilt största risken att drabbas av hjärt/kärl-sjukdom. Individer som redan drabbats av svårare komplikationer behöver en annan typ av vård. Vi är mycket måna om att ge en säker och högkvalitativ vård och just nu inriktade på att minska risken för allvarliga komplikationer hos människor med högt blodtryck. Högt blodtryck är den största riskfaktorn för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom och vi tar vårt uppdrag, att försöka förhindra att så sker, på största allvar.